Castellano | Català
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS EN IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC |  Dissabte, 23 de febrer de 2019
Actedi
Home > Legislació

Legislació

Es llisten 15 Informes i documents d'un total de 19
Conveni col·lectiu de les empreses privades de salut a Catalunya. 2007-2010.
RD 187/2008 Procediment d'integració en la condició de personal estatutari del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa.
RD 35/2008 Modificació del Reglament sobre Instalacions Nuclears i Radiactives
REIAL DECRET 783/2001, Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.
Programa de Garantia de Qualitat Assistencial en Radiodiagnòstic a Catalunya.
REIAL DECRET 1976/1999, Criteris de Qualitat en Radiodiagnòstic.
Llei 7/2007, 12 d'abril. Estatuto Básico del Empleado Público.
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada.
REIAL DECRET 815/2001, de 13 de juliol, sobre justificació de l’ús de les radiacions ionitzants per a la protecció radiològica de les persones en exposicions mèdiques.
Estatut dels Treballadors.
Nou Estatut de Catalunya.
Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.
Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS).
Currículum Formatiu TSID.
QUINES SON LES FUNCIONS DEL TÈCNIC EN IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC (TER,TSID)?

1  2  >

Casos clínics
Borsa de treball

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Ampliar

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Certificats

Padicat WIS FENIN

Certificats

Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació

Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode. Comproveu-ho aquí. Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode.
Comproveu-ho aquí.

ACTEDI Associació catalana de tècnics en imatge per al diagnòstic
Carrer Marina, 27 Baixos. 08005 Barcelona
T. 932 212 242 | M. 630 380 886
Última actualització: 23/02/2019

4739538 VISITES

des del 23 de febrer del 2003

powered by: www.imatek.net