15/04/2018

Empenta per unanimitat al Grau de Radiologia en el Congrés dels Diputats

Les asociacions nacionals i autonòmiques anem junts a pel Grau Escrit per dlg