Castellano | Català
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS EN IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC |  Dimecres, 23 de gener de 2019
Home

Sol·licitud d'admissió i dades personals.

Tipus de Solicitut

1. Sol·licitud d'alta per a Professionals en Imatge per al Diagnòstic.
2. Sol·licitud d'alta per a Estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior en Imatge per al Diagnòstic.

Per fer-se soci ha d´acceptar aquestes condicions

He llegit i accepto

Per poder-te associar a actedi és necessari que omplis aquest formulari amb totes les dades i premis 'Enviar'.

DADES PERSONALS

Nom: *  
Cognom 1: *   Cognom 2: *
Data naixement: * / /   NIF: *
Email: *   Email 2:
Sexe: * Home     Dona   Idioma 2: *

DADES DOMICILI

Tipo de vía: *   Vía: *
Nº vía: *   Pis: *
Porta: *   Població: *
Província: *   País: *
CP: *   Tlf fixe: *
Tlf mòbil: *  

DADES LABORALS

Centre de treball:   Departament:
Adreça:   Provincia:
Població:   CP:
Funcions / Especialitat:
Títol Oficial: *

SECTORS DE COL·LABORACIÓ

Per la teva participació a l'ACTEDI cal assenyalar les àrees d'interès:

Reglementació i Normativa Recerca i Docència RM
Protecció Radiológica Ecografia TC
Medicina Nuclear Radiologia Altres

DOMICILIACIÓ BANCARIA

Sol·licito que, fins a nova ordre, abonin amb càrrec al meu compte/llibreta, els rebuts que a nom meu els presenti per cobrament l'ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS ESPECIALISTES EN IMATGE PER DIAGNÒSTIC - ACTEDI

Entitat: *   Direcció
Localitat: *   Província: *
CP: *    
Titular del compte: *   NIF: *
IBAN: * - - - -
 

Certifico que estic en possesió del títol de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i que totes les dades anteriorment facilitades son reals. Certifico que estic cursant el Clicle formatiu de Grau Superior en Imatge per al Diagnòstic

Conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/2009 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS SUPERIORS EN IMATGE PER Al DIAGNÒSTIC (ACTEDI) informa que la finalitat de recollida de les dades que Vè. proporciona és la de gestionar i organitzar les activitats pròpies de l'Associació. Per a això al *macena i tracta aquestes dades en l'àmbit de la *proopia Associació.

Vostè té la possibilitat de exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la Llei mitjançant carta dirigida a ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÉCNICS SUPERIORS EN IMATGE PER Al DIAGNÒSTIC (ACTEDI): Calle Marina 27, Baixos 08005 Barcelona.

Introdueix únicament els caracters negres:
captcha image

 Acepto la política de privacitat i protecció de dades personals

Casos clínics
Borsa de treball

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Ampliar

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Certificats

Padicat WIS FENIN

Certificats

Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació

Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode. Comproveu-ho aquí. Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode.
Comproveu-ho aquí.

ACTEDI Associació catalana de tècnics en imatge per al diagnòstic
Carrer Marina, 27 Baixos. 08005 Barcelona
T. 932 212 242 | M. 630 380 886
Última actualització: 23/01/2019

4677026 VISITES

des del 23 de febrer del 2003

powered by: www.imatek.net