2019 - Curs de Resonància Magnètica - 2ª edició.

Objectiu General
 
Capacitar al tècnic per treballar de forma autònoma en un equip de Ressonància Magnètica.
 
Objectius específics
Mostra molts dels paràmetres modificables d'un equip de RM, per obtenir resultats optimitzats i d'alta qualitat.
Conèixer els aspectes sobre senyal / soroll, SAR, potenciacions i mitjans de contrast.
Reconèixer l'anatomia per RM, així com les seves variants més comuns.
Diferenciar la normalitat de la patologia.
Conèixer i aplicar els protocols d'estudi de cadascuna de les àrees.
Dominar les diferents eines de post-processat de la imatge.
Comunicació i empatia amb el pacient.
 
Metodologia
Curs dividit en diferents mòduls.
Els mòduls d'òrgan-sistema tenen en comú:
Preparació del pacient.
Elecció de protocol d'estudi.
Planificació i optimització.
Post-procés i presentació de l'estudi.
Anatomia per RM i variants més comuns.
Patologia més freqüent.
Exemples i casos clínics.

Dirigit a:

  • Tècnics Especialistes en Radiodiagnòstic
  • Tècnics Superios en Imatge per al Diagnòstic
  • Estudiants
  • Metges residents de Radiodiagnòstic

 

Lloc:

Hospital Duran i Reynals. Barcelona.

Programa:

Direcció
Sr. Francesc Torres Giménez.
 
Coordinador de Pràctiques
Sr. Jordi Font i Queraltó.
 
Professorat
Sr. Francesc Torres Giménez.
Tècnic Especialista en Imatge per al Diagnòstic.
Institut de Diagnòstic per la Imatge. Hospital Universitari de Bellvitge.
 
Sr. Jordi Font i Queraltó.
Tècnic Especialista en Imatge per al Diagnòstic.
Institut de Diagnòstic per la Imatge. Hospital Universitari de Bellvitge.
 
Sra. Yolanda del Castillo Portero.
Llicenciada en Ciències Físiques.
Institut de Diagnòstic per la Imatge.
 
Dr. Àlex Ruiz Mayoral.
Especialista en Cardiologia.
Hospital Universitari de Bellvitge.
 
Sr Gerard Blasco i Solà
Tècnic Especialista en Imatge per al Diagnòstic.
Institut de Diagnòstic per la Imatge.
Hospital Univeristari de Girona Dr. Josep Trueta.
 
Sra. Merche García Martínez.
Tècnic Especialista en Imatge per al Diagnòstic.
Coach en Unitat de Mama Grup Manchón.
 
Sra. Susana Hernández Núñez.
Tècnic Especialista en Imatge per al Diagnòstic.
Hospital Sant Joan de Déu.
 
 
PROGRAMA
 
MÒDUL BASES
12 de gener de 2019
08:30 a 09:00 Inauguració del curs.
09:00 a 11:00 Bases físiques de la Ressonància Magnètica. Tipus i estructura de les seqüències. Sra. Yolanda del Castillo.
11:00 a 11:30 Descans.
11:30 a 13:00 Paràmetres bàsics de les seqüències. Sra. Yolanda del Castillo.
13:00 a 14:00 Seguretat en RM. Contraindicacions. Dipòsit calòric. Confort. Sr. Francesc Torres.
 
19 de gener de 2019
08:30 a 10:00 Antenes de RM. Estructura. Tipus. Digitalització de les antenes. Sr. Francesc Torres.
10:00 a 11:00 Artefactes. D'on provenen i com corregir-los. Sr. Jordi Font.
11:00 a 11:30 Descans.
11:30 a 12:00 Actualitat dels mitjans de contrast. Contrastos específics. Sra. Yolanda del Castillo.
12:00 a 13:00 RM d'alt camp vs baix camp. Diferències tècniques i d'ús. Sr. Jordi Font.
13:00 a 14:00 Bàsic RM. Sr. Francesc Torres.
 
 
MÒDUL NEURO
26 de gener de 2019
08:30 a 09:30 Estudi del Cervell: Protocols d'estudi i anatomia per RM. Sr. Francesc Torres.
09:30 a 10:30 Estudi del Cervell: Normal vs Patològic. Sr. Francesc Torres.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 12:00 Estudi Cervell: Patologia Tumoral. Sr. Francesc Torrres.
12:00 a 13:00 Estudi del Cervell: Patologia Infecciosa i Vascular. Sr. Francesc Torres.
13:00 a 14:00 Lectura de Casos. Sr. Francesc Torres.
 
2 de febrer de 2019
08:30 a 09:30 Estudi de parells cranials. Protocols d'estudi. Anatomia per RM. Normalitat vs patològic. Sr. Francesc Torres.
09:30 a 10:30 Seqüència de perfusió. Perf. T2 / T1. Interpretació. Aplicació Clínica. Sr. Francesc Torres.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 12:00 Difusió, Tensor de difusió i funcional. Patologies d'estudi. Interpretació i processat. Sr. Francesc Torres.
12:00 a 13:00 Espectroscòpia. Bases. Vòxel simple vs Multivoxel. Aplicació clínica. Sr. Francesc Torres.
13:00 a 14:00 Lectura de casos. Sr. Francesc Torres.
 
9 de febrer de 2019.  
08:30 a 09:30 Estudi de l'Orbita. Protocols. Anatomia per RM. Patologia més freqüent. Sr. Frances Torres.
09:30 a 10:30 Estudi de l'Oïde. Protocols. Anatomia per RM. Patologia més freqüent. Sr. Francesc Torres.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 12:00 Estudi del Coll. Protocols. Anatomia per RM. Normalitat vs Patològic. Sr. Francesc Torres.
12:00 a 13:00 Estudi de la Hipòfisi. Protocols. Anatomia per RM. Normalitat vs Patològic. Sr. Francesc Torres.
13:00 a 13:30 Estudi de l'ATM. Protocols. Anatomia per RM. Normalitat vs Patològic. Sr. Francesc Torres.
13:30 a 14:00 Lectura de casos.
 
16 de febrer de 2019
08:30 a 09:30 Estudi de la Columna: Protocols d'estudi i anatomia per RM. Sr. Francesc Torrres.
09:30 a 10:30 Estudi de la Columna: Patologia Degenerativa i Traumàtica. Sr. Francesc Torres.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 13:00 Estudi de la Columna: Patologia Infecciosa i Tumoral. Sr. Francesc Torres.
13:00 a 14:00 Lectura de casos.
 
 
MÒDUL DE BODY
23 de febrer de 2019
08:30 a 10:00 Estudis Hepàtics i prancreàtics. Protocols. Anatomia per RM. Patologia més freqüent. Sr. Jordi Font.
10:00 a 10:30 Descans.
10:30 a 11:30 Estudi Renal i vesical. Normalitat vs patològic. Patologia més freqüent. Sr. Jordi Font.
11:30 a 13:00 Estudis Intestinal i recte. Protocols. Anatomia per RM. Normalitat vs Patològic. Patologia més freqüent. Sr.Jordi Font.
13:00-14:00 Lectura de Casos. Sr. Jordi Font.
 
2 de març de 2019
08:30 a 10:00 Estudis de Pròstata i penis. Protocols. Anatomia per RM. Normalitat vs patològic. Patologia més freqüent. Sr.Jordi Font.
10:00 a 10:30 Descans.
10:30 a 13:00 Estudi de Pelvis Femenina. Protocols. Anatomia per RM. Normalitat vs patològic. Patologia més freqüent. Sr.Jordi Font.
13:00 a 14:00 Lectura de casos. Sr.Jordi Font.
 
9 de març de 2019
08:30 a 10:00 RM de la Mama. Protocols. Anatomia per RM. Patologies més freqüents. Interpretació. Sr. Jordi Font.
10:00 a 11:00 RM Estudi Vascular central i perifèric (I). Seqüències. Sr. Gerard Blasco.
11:00 a 11:30 Descans.
11:30 a 13:00 RM Estudi Vascular central i perifèric (II). Patologies més freqüents. Temps d'injecció. Sr. Gerard Blasco.
13:00 a 14:00 Lectura de casos.
 
 
MÒDUL DE CARDIO
16 de març de 2019
08:30 a 10:00 Estudis Cardíacs. Protocols. Seqüències 3D. Anatomia per Rm. Sr. Francesc Torres.
10:00 a 10:30 Descans.
10:30 a 12:00 Estudi Cardíacs. Perfusió. Normalitat vs patològic. Patolgia més freqüent. Dr. Àlex Ruiz.
12:00 a 13:00 Estudi amb Marcapassos i amb DAI. Dr. Àlex Ruiz.
13:00 a 14:00 Lectura de casos. Sr. Francesc Torres.
 
 
MÒDUL MUSCULESQUELÈTIC
23 de març de 2019
08:30 a 10:00 Estudi de EE.SS. Protocols. Anatomia per RM. Sr. Jordi Font.
10:00 a 10:30 Descans.
10:30 a 12:00 Estudi de EE.SS. Normalitat vs parologia. Patologia més freqüent. Sr. Jordi Font.
12:00 a 13:00 Patologia Tumoral i infecciosa de les EE.SS. Sr. Jordi Font.
13:00 a 14:00 Lectura de casos. Sr. Jordi Font.
 
30 de març de 2019
08:30 a 10:00 Estudi de EE.II. Protocols. Anatomia per RM. Sr. Francesc Torres.
10:00 a 10:30 Descans.
10:30 a 12:00 Estudi de EE.II. Normalitat vs parologia. Patologia més freqüent. Sr. Francesc Torres.
12:00 a 13:00 Patologia Tumoral i infecciosa de les EE.II. Sr. Francesc Torres.
13:00 a 14:00 Lectura de casos. Sr. Francesc Torres.
 
 
MÒDUL PEDIATRIA, PACIENT i CONEIXEMENTS
6 d'abril de 2019
08:30 a 10:30 RM en Pediatria. Sra. Susana Hernández.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 13:00 Com fer visible l'invisible. Sra. Merche García.
13:00 a 14:00 Test de coneixements. Sr. Francesc Torres.
14:00 a 14:15 Cloenda del curs.

  Més informació en:
cursosrmi@gmail.com Acreditacions
Acreditat amb 8,1 crèdits per al Consell Catalá de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) i per la Comissió de Formació Continuada del Sistema de Nacional de Salut (CFC). Sol·licitat el Reconeixement d'interès científic
Societat Espanyola de Neurorradiología. (SENR).
Societat Espanyola de Radiologia MusculoEsquelètica. (SERME).
Societat Espanyola de Diagnòstic per la Imatge a l'Abdomen. (SEDIA).
Radiòlegs de Catalunya (RC). AVÍS
Amb posterioritat al 30 de novembre de 2018 no s'acceptarà cap canvi o anul·lació en les inscripcions o reserves efectuades. Qualsevol canvi o anul·lació feta amb anterioritat a aquesta data, tindrà unes despeses del 25% del preu d'inscripció. Totes les modificacions o cancel·lacions hauran de ser remeses a: cursosrmi@gmail.com.
L'organització es reserva el dret a realitzar canvis, suspendre o posposar l'esdeveniment en el cas de no aconseguir el mínim necessari. Per a l'obtenció del certificat d'assistència al curs és obligatori complir el 80% d'assistència.
Per a l'obtenció del certificat de pràctiques és obligatori complir el 80% d'assistència. En el cas de sol·licitud de factura aquesta serà emesa a nom de l'inscrit, si la factura sol·licitada ha d'anar a nom d'empresa, aquesta no podrà beneficiar-se del preu de soci, havent d'abonar la diferència.

Inclou:

Assistència a les classes teòriques, llibre d'apunts i coffee break.