2019 - Curs de Tomografia Computaritzada Multitall (TCMC) 8ena Edició. Acreditat amb 26,1 crèdits. PLACES ESGOTADES.

Aquest Curs de TCMC presenta un enfocament integral de la Tomografia Computaritzada des dels fonaments tècnics fins a les aplicacions clíniques actuals.

Aquest curs porta set edicions consecutives, formant a més de 190 professionals i en aquesta ocasió presentem la 8a edició.
El 51,7% dels alumnes recomanaria el curs i el 48,3% considera que hauria de ser obligatori per a poder treballar en TC.

Dirigit a:

Tècnics Especialistes en Imatge per a el Diagnòstic.

Lloc:

Hospital Duran i Reynals. Barcelona.

Avinguda de la Granvia, 199, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Afegir al calendari

Programa:

Porgrama (Descarrega-te'l)

Direcció 
Sr. Daniel Fontes Caramé.

Objectiu General
Capacitar al Tècnic per treballar de forma autònoma en un equip de TCMC.

Objectius Específics
Mostra tots els paràmetres modificables d'un equip de TCMC, per obtenir resultats optimitzats i d'alta qualitat. Conèixer els aspectes sobre la dosi de radiació i els mitjans de contrast. Reconèixer l'anatomia tomogràfica, així com les seves variants més comuns. Diferenciar la normalitat de la patologia. Conèixer i aplicar els protocols d'estudi de cadascuna de les àrees. Dominar les diferents eines de post-processat de la imatge. Comunicació i empatia amb el pacient.

Metodologia
Curs dividit en diferents mòduls. 80 hores en 13 dies de classes teòrico-interactives. Pràctiques amb estacions de treball General Electric. 70 hores de pràctiques en hospital de tercer nivell. (Pendent de confirmar: Només 12 places)

Els mòduls d'òrgan-sistema tenen en comú: Preparació del pacient. Elecció de protocol d'estudi. Planificació i optimització. Post-procés i presentació de l'estudi. Anatomia tomogràfica i variants més comuns. Patologia més freqüent. Exemples i casos clínics.


PRÀCTIQUES
12 úniques places. Es realitzaran 10 dies de pràctiques en horari de 08:00 a 15:00 hores, 5 dies realitzant exploracions de Neuro i 5 dies realitzant exploracions de Body, obtenint un total de 70 hores de pràctiques en un Hospital Universitari de tercer nivell. Els alumnes que optin per la realització de les pràctiques, hauran d'abonar l'import el primer dia de classe. Soci: 100 euros. No Soci: 150 euros. S'emetran dos certificats, un per al Curs Teòric i un altre per a les Pràctiques Hospitalàries, cadascun d'ells amb els seus crèdits i hores corresponents.

Més informació a: cursotcmc.barcelona@gmail.com 

Acreditacions
Acreditat per al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) i per la Comissió de Formació Continuada del Sistema de Nacional de Salut (CFC) amb 26,1 crèdits.

Sol·licitat el Reconeixement d'interès científic
Societat Espanyola de Neurorradiologia (SENR).
Societat Espanyola de Protecció Radiològica (SEPR).
Societat Espanyola de Radiologia Mèdica (SERAM).
Societat Espanyola de Muscul-esquelètic (SERME)
Societat Espanyola de Graduats en Radiologia. (SEGRA).
Radiòlegs de Catalunya (RC).

AVÍS
Amb posterioritat a 30 de juny de 2019 no s'acceptarà cap canvi o anul·lació en les inscripcions o reserves efectuades. Qualsevol canvi o anul·lació feta amb anterioritat a aquesta data, tindrà unes despeses del 25% del preu d'inscripció. Totes les modificacions o cancel·lacions hauran de ser remeses a: cursotcmc.barcelona@gmail.com.
L'organització es reserva el dret a realitzar canvis, suspendre o posposar l'esdeveniment en el cas de no assolir el mínim necessari.

Per a l'obtenció del certificat d'assistència al curs és obligatori complir el 80% d'assistència.
Per a l'obtenció del certificat de pràctiques és obligatori complir el 80% d'assistència.

En el cas de sol·licitud de factura aquesta serà emesa a nom de l'inscrit o pagador, si la factura sol·licitada ha d'anar a nom d'empresa, aquesta no podrà beneficiar-se del preu de soci, havent d'abonar la diferència.

Inclou:

Assistència a les classes teòriques, llibre d'apunts i coffee break.

Els alumnes que optin per la realització de les pràctiques, hauran d'abonar l'import el primer dia de pràctiques. Soci: 100 euros. No Soci: 150 euros.

S'emetran dos certificats, un per al Curs Teòric i un altre per a les Pràctiques Hospitalàries, cadascun d'ells amb els seus crèdits i hores corresponents.