2020 - Curs de Resonància Magnètica - 3ª edició.

Entenem aquest curs de ressonància com un conjunt de formació tècnica, aprenentatje de les noves seqüències i protocols, sense deixar de banda l'aspecte humà i la empatia amb el pacient.
 
En aquesta tercera edició, podem dir que tots els alumnes que l'han realitzat el recomanen per la seva elevada qualitat en els seus continguts.
 
Metodologia
Curs dividit en diferents mòduls.
Els mòduls d'òrgan-sistema tenen en comú:
Preparació del pacient.
Elecció de protocol d'estudi.
Planificació i optimització.
Post-procés i presentació de l'estudi.
Anatomia per RM i variants més comuns.
Patologia més freqüent.
Exemples i casos clínics.
Lectura d'imatges i interpretació de la mateixa.

Dirigit a:

  • Tècnics Especialistes en Radiodiagnòstic
  • Tècnics Superios en Imatge per al Diagnòstic
  • Estudiants
  • Metges residents de Radiodiagnòstic
  • Veterinaris

 

Lloc:

Hospital Duran i Reynals. Barcelona.

Afegir al calendari

Programa:

Direcció
Sr. Francesc Torres Giménez.
 
Subdirecció
Sr. Jordi Font i Queraltó.
 
Professorat
Sr. Francesc Torres Giménez.
Tècnic Especialista en Imatge per al Diagnòstic.
Institut de Diagnòstic per la Imatge. Hospital Universitari de Bellvitge.
 
Sr. Jordi Font i Queraltó.
Tècnic Especialista en Imatge per al Diagnòstic.
Institut de Diagnòstic per la Imatge. Hospital Universitari de Bellvitge.
 
Sra. Yolanda del Castillo Portero.
Llicenciada en Ciències Físiques.
Institut de Diagnòstic per la Imatge.
 
Dr. Àlex Ruiz Mayoral.
Especialista en Cardiologia.
Hospital Universitari de Bellvitge.
 
Sra. Merche García Martínez.
Tècnic Especialista en Imatge per al Diagnòstic.
Coach en Unitat de Mama Grup Manchón.
 
Sr. Juanfrancisco Corral
Técnico Especialista en Imagen para el Diagnóstico.
Institut de Diagnòstic per la Imatge. Hospital Universitari de de la Vall d'Hebron.
 
 
PROGRAMA
 

 

MÒDUL BASES DE LA RESSONÀNCIA MAGNÉTICA (2)

11 de Gener de 2020

08:30 a 09:00 Inauguració del Curs.
09:00 a 11:00 Bases físiques de la Ressonància Magnètica. Tipus i estructura de las seqüencies               
11:00 a 11:30 Esmorzar 
11:30 a 13:00 Paràmetres bàsics de las seqüencies.                                                                                  
13:00 a 14:00 Seguretat en RM. Contraindicacions. Depòsit calòric. Confort                                        

18 de Gener de 2020

08:30 a 10:00 Antenes de RM. Estructura. Tipus. Digitalització de les antenes                    

10:00 a 11:00 Artefactes. De on provenen i com corretgir-los.                                         

11:00 a 11:30 Esmorzar.
11:30 a 12:00 Actualitat dels medis de contrast. Contrastos específics           

12:00 a 13:00 RM alto campo Vs baix camp. Diferències tècniques  i de us                
13:00 a 14:00 Bàsic RM (resum concentrat dels 2 dies anteriors, centrat en el posicionament,

 Seqüencies, paràmetres, coses a evitar)      

 

MODULO DE NEURO (4)

25 de Gener de 2020

08:30 a 09:30 Estudi del Cervell: Protocols d’estudi i Anatomia per RM.            
09:30 a 10:30 Estudi del Cervell: Normal vs Patològic.                                                   

10:30 a 11:00 Esmorzar
11:00 a 12:00 Estudi del Cervell: Patologia Tumoral. Protocols, programació i interpretació de seqüencies)

12:00 a 13:00 Estudi del Cervell: Patologia Infecciosa. Protocols, programació i interpretació de seqüencies
13:00 a 14:00 Estudi del Cervell: Patologia Vascular . Protocols, programació i interpretació de seqüencies

 

1 de Febrer de 2020

08:30 a 10:00 Estudi de parells cranials. Protocols, programació e interpretació de seqüències i patologies més freqüentes. 

10:00 a 10:30  Esmorzar
10:30 a 11:00 seqüencia de perfusió. Perf. T2/ T1. Interpretació- Aplicació clínica         
11:00 a 12:30 Difusió, Tensor de difusió i funcional. Patologies d¡estudi. Interpretació i Processat.

12:30 a 14:00 Espectroscòpia. Bases. Vòxel simple Vs Multi vòxel. Aplicació clínica                

8 de febrer de 2020

08:30 a 09:30 Estudis de la òrbita. Protocols, programació i interpretació de seqüències i patologies més freqüentes. 

09:30 a 10:30 Estudio d’oïdes. Protocols, programació i interpretació de seqüències i patologies més freqüentes.  

10:30 a 11:00 Esmorzar
11:00 a 12:00 Estudis de coll. Protocols, programació i interpretació de seqüències i patologies més freqüentes.  

12:00 a 13:00 Estudis de Hipòfisis. Protocols, programació i interpretació de seqüències i patologies més freqüentes.  

13:00 a 13400 Estudis de ATM. Protocols, programació i interpretació de seqüències i patologies més freqüentes. 

15 de febrer de 2020

08:30 a 10:30 Estudi de la Columna: Patologia Degenerativa y Traumàtica. Protocols, programació e interpretació de seqüències i patologies més freqüentes

10:30 a 11:00 Esmorzar

11:00 a 13:00 Estudi de la Columna: Patologia infecciosa y tumoral. Protocols, programació e interpretació de seqüències més                                        freqüentes

13:00 a 14:00 Diferències bàsiques en 1,5T y 3T. Parametritzacions bàsiques. Artefactes específics en columna

 

MODULO DE BODY (3)

22 de febrer de 2020

08:30 a 10:30 Estudis hepàtics y pancreàtics. Protocols, programació i interpretació de seqüències i patologies més freqüentes. 
10:30 a 11:00 Esmorzar
11:00 a 12:30 Estudis renals, vesicals. Protocols, programació i interpretació de seqüències i patologies més freqüentes. 

12:30 a 14:00 Estudis Intestinals y recto. Protocols, programació i interpretació de seqüències i patologies més freqüentes.

29 de febrer de 2020

08:30 a 10:30 Estudis de pròstata, penis i fístules. Protocols, programació i interpretació de seqüències i patologies més freqüentes. 

10:30 a 11:00 Esmorzar
11:00 a 13:00 Estudis de pelvis femenina. Protocols, programació e interpretació de seqüències i patologies més freqüentes. 

13:00 a 14:00 Artefactes específics i resolució de conflictes         

7 de marzo de 2020 

08:30 a 10:00 RM de la mama. Protocols. Anatomia por RM. Patologies més freqüentes. Interpretació   de seqüències més                                               freqüentes

10:00 a 10:30 RM Estudio vascular central i perifèric. Seqüencies. Protocols. Primera part

10:30 a 11:00 Esmorzar

11:00 a 12:00 Estudio vascular central i perifèric. Seqüencies. Protocols. Primera part

12:00 a 14:00 Estudio vascular central i perifèric. Patologies més freqüentes. Temps d’injecció.

 

MODULO DE CARDIO (1)

 14 de març de 2020

08:30 a 10:30 Estudis cardíacs. Protocols. Seqüencies 3D. Anatomia por RM.    
10:30 a 11:00 Esmorzar
11:00 a 12:30 Estudis cardíacs. Perfusió. Normalitat Vs patològic. Patologies més freqüentes.       

12:30 a 14:00 Estudis con marcapassos i con DAI. Revisió i actualitat de conceptes de compatibilitat.

 

MODULO MUSCULOESQUELETICO (2)

 21 de març de 2020

 08:30 a 10:30 Estudio de EE.SS I.  Espatlla, Colze. Canell i ma. Protocols. Anatomia por RM. Patologies més freqüentes. Interpretació  

10:30 a 11:00 Esmorzar

11:30 a 13:00 Estudio de EE.SS II.  Espatlla, Colze. Canell i ma. Protocols. Anatomia por RM. Patologies més freqüentes. Interpretació  

13:00 a 14:00 Patologia tumoral i infecciosa de la EESS. 

 

04 de abril de 2020

 08:30 a 10:30 Estudio de EEII I. Maluc, Genoll, Turmell y peu. Protocols. Anatomia por RM. Patologies més freqüentes. Interpretació  de                         seqüències més freqüentes

10:30 a 11:00 Esmorzar

11:00 a 13:00 Estudio de EEII II. Maluc, Genoll, Turmell y peu. Protocols. Anatomia por RM. Patologies més freqüentes. Interpretació  de

        seqüències més freqüentes

13:00 a 14:00 Patologia tumoral e infecciosa de la EEII.    

 

MÓDULO PEDIATRIA, PACIENTE y CONOCIMIENTOS (1)

 18 d’abril de 2020

 08:30-10:30 RM en Pediatria. Protocols, programació e interpretació de seqüències y patologies més freqüentes

10:30-11:00 Esmorzar.

11:00-13:00 Com fer visible lo invisible
13:00-13:15 Enquesta de qualitat

13:15-13:45 Test de coneixements

13:45-14:0 Clausura del curs

 

Més informació a:
cursosrmi@gmail.com

Acreditacions
Acreditat amb XXX crèdits per al Consell Catalá de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) i per la Comissió de Formació Continuada del Sistema de Nacional de Salut (CFC). Sol·licitat el Reconeixement d'interès científic
Societat Espanyola de Neurorradiología. (SENR).
Societat Espanyola de Radiologia MusculoEsquelètica. (SERME).
Societat Espanyola de Diagnòstic per la Imatge a l'Abdomen. (SEDIA).
Radiòlegs de Catalunya (RC).

AVÍS
Amb posterioritat al 30 de novembre de 2019 no s'acceptarà cap canvi o anul·lació en les inscripcions o reserves efectuades. Qualsevol canvi o anul·lació feta amb anterioritat a aquesta data, tindrà unes despeses del 25% del preu d'inscripció. Totes les modificacions o cancel·lacions hauran de ser remeses a: cursosrmi@gmail.com.
L'organització es reserva el dret a realitzar canvis, suspendre o posposar l'esdeveniment en el cas de no aconseguir el mínim necessari. Per a l'obtenció del certificat d'assistència al curs és obligatori complir el 80% d'assistència i acabar el 80% de les activitats planificades a la plataforma on-line.
En el cas de sol·licitud de factura aquesta serà emesa a nom de l'inscrit, si la factura sol·licitada ha d'anar a nom d'empresa, aquesta no podrà beneficiar-se del preu de soci, havent d'abonar la diferència.

Inclou:

Assistència a les classes teòriques, llibre d'apunts i coffee break.

Accès a la plataforma Moodle i Edpuzzle (llibres d'apunts en format digital, casos clínics, lectura d'matges, videos de suport, articles científics, llibres i atles de consulta)