Castellano | Català
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS EN IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC |  Dimecres, 23 de gener de 2019
Actedi
Home > Formació > Imatge per al diagnòstic, on es pot estudiar. dghsdhsdg1

Formació

|

Imatge per al diagnòstic, on es pot estudiar.

Imatge per al diagnòstic (GS)

Tècnic/a superior en imatge per al diagnòstic
Capacita per obtenir registres gràfics del cos humà, de tipus morfològic i funcional amb finalitats diagnòstiques, preparar, utilitzar i controlar els equips, i interpretar i validar els resultats sota la supervisió corresponent.

Durada dels estudis
- 2.000 hores - 2 cursos acadèmics
- 1.290 hores en el centre educatiu
- 710 hores en el centre de treball (pràctiques)


Què estudiaràs?
- Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d'imatge per al diagnòstic (60 hores)
- Física de les radiacions i equips radiològics (120 hores)
- Estudis radiològics convencionals (210 hores)
- Atenció al pacient/client (60 hores)
- Tomografia computada (60 hores)
- La ressonància magnètica (60 hores)
- Fonaments i tècniques d'exploració en medicina nuclear (100 hores)
- Protecció radiològica (90 hores)
- Anatomia a través de la imatge (150 hores)
- Processament i tractament de la imatge radiològica (60 hores)
- Anatomofisiologia i patologia bàsica (60 hores)
- Formació i orientació laboral (60 hores)
- Formació en centres de treball (710 hores)
- Síntesi (60 hores)

On treballaràs?
Hospitals. Gabinets de radiologia de centres de la salut. Gabinets radiològics extrahospitalaris.

De què treballaràs?
Tècnic/a en imatge per al diagnòstic. Tècnic/a en protecció radiològica. Tècnic/a en radiologia d'investigació i experimentació. Delegat/ada comercial de productes i equipament sanitari.

Estudis universitaris als quals pots accedir
En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat per a l'admissió, es consideren preferents els cicles formatius de les mateixes branques de coneixement.

 

Centres on es pot cursar

 

Última actualització 07 de febrer de 2016

Preu per als socis: 0.00

Preu per als socis estudiants: 0.00

Preu per als no socis: 0.00Casos clínics
Borsa de treball

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Ampliar

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Certificats

Padicat WIS FENIN

Certificats

Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació

Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode. Comproveu-ho aquí. Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode.
Comproveu-ho aquí.

ACTEDI Associació catalana de tècnics en imatge per al diagnòstic
Carrer Marina, 27 Baixos. 08005 Barcelona
T. 932 212 242 | M. 630 380 886
Última actualització: 23/01/2019

4677064 VISITES

des del 23 de febrer del 2003

powered by: www.imatek.net