Castellano | Català
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS EN IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC |  Dimecres, 23 de gener de 2019
Actedi
Home > Formació > 2018 - Curs de Tomografia Computaritzada Multitall. 7na Edició. 26,1 crèdits. PLAZAS ESGOTADES. dghsdhsdg1

Formació

|

2018 - Curs de Tomografia Computaritzada Multitall. 7na Edició. 26,1 crèdits. PLAZAS ESGOTADES.

Del 1 de septiembre al 1 de diciembre de 2018.

Aquest Curs de TCMC presenta un enfocament integral de la Tomografia Computaritzada des dels fonaments tècnics fins a les aplicacions clíniques actuals.

Organitza: ACTEDI

Lloc: Hospital Duran i Reynals. Barcelona.

Durada: 80 horas lectivas + 70 horas prácticas.

Programa del curs:

DIRECCIÓ Sr. Daniel Fontes Caramé.

COORDINADOR DE PRACTIQUES
Sr. Oscar Natoli Vargas.

PROFESSORAT
Sr. Daniel Fontes Caramé.
Tècnic Especialista en Imatge per al Diagnòstic.

Sr. Oscar Natoli Vargas.
Tècnic Especialista en Imatge per al Diagnòstic i DUE.

Sra. Mª Jesús Gómez Herrador.
Tècnic Especialista en Imatge per al Diagnòstic i DUE.

Dr. Fernando Fernández Alarza.
Especialista en Radiodiagnòstic.

Dr. José Antonio Narváez García.
Especialista en Radiodiagnòstic.

Sr. Francesc Fernández Castellà.
Llicenciat en Ciències Físiques.

Sr. Iago Martínez Souto.
CT Clinical Education Specialist. General Electric Healthcare.

Sr. Raúl Medina Campos.
Llicenciat en Ciències Físiques.

Sr. Joan Baños Capel.
Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic.

Sra. Merche García Martínez.
Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic.
Coach en Unitat de Mama del Grup Manchón.

Objectiu General
Capacitar al Tècnic per treballar de forma autònoma en un equip de TCMC.

Objectius específics

Mostrar tots els paràmetres modificables d'un equip de TCMC, per obtenir resultats optimitzats i d'alta qualitat.
Conèixer els aspectes sobre la dosi de radiació i els mitjans de contrast.
Reconèixer l'anatomia tomografica, així com les seves variants més comunes.
Diferenciar la normalitat de la patologia.
Conèixer i aplicar els protocols d'estudi de cadascuna de les àrees.
Dominar les diferents eines de post-processat de la imatge.
Comuniació i empatia amb el pacient.

Metodologia

Curs dividit en diferents mòduls.
80 hores en 13 dies de classes teòric-interactives.
Pràctiques amb estacions de treball General Electric.
70 hores de pràctiques en hospital de tercer nivell. (Pendent de confirmar: Només 12 places)

Els mòduls d'òrgan-sistema tenen en comú:
Preparació del pacient.
Elecció de protocol d'estudi.
Planificació i optimització.
Post-procés i presentació de l'estudi.
Anatomia tomografica i variants més comunes.
Patologia més freqüent.
Exemples i casos clínics.


MÒDUL BÀSIC DE LA TCMC
1 de Setembre.
08:30 a 09:00 Inauguració del Curs.
09:00 a 10:00 Física de la TCMC. Sr. Francesc Fernández.
10:00 a 11:00 Paràmetres d'optimització de dosi a pacient. Sr. Iago Martínez.
11:00 a 11:30 Descans.
11:30 a 12:30 Radioprotecció en TCMC. Sr. Raúl Medina.
12:30 a 14:00 Bàsic CT. Sr. Daniel Fontes i Sr. Oscar Natoli.


MÒDUL NEURO
8 de Setembre.
08:30 a 10:30 Estudi del Cervell: Protocol d'Estudi i Anatomia Tomografica. Sr.DanielFontes.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 12:00 Estudi del Cervell: Normal vs Patològic. Sr. Daniel Fontes.
12:00 a 13:00 Estudi del Cervell: Patologia Traumàtica. Sr. Daniel Fontes.
13:00 a 14:00 Lectura de Casos.

15 de Setembre.
08:30 a 09:30 Estudi del Cervell: Patologia Tumoral. Sr. Daniel Fontes.
09:30 a 10:30 Estudi del Cervell: Patologia Vascular. Sr. Daniel Fontes.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 12:00 Lectura de Casos.
12:00 a 13:00 Estudi de l'Òrbita. Sr. Daniel Fontes.
13:00 a 14:00 Estudi Dental. Sr. Daniel Fontes.

22 de Setembre.
08:30 a 10:30 Estudi Facial i Sins Paranasals. Sr. Daniel Fontes.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 12:00 Estudi d'Oïdes. Sr. Daniel Fontes.
12:00 a 13:00 Lectura de Casos.
13:00 a 14:00 Reconstruccions 3D.

29 de Setembre.
08:30 a 10:30 Estudi de Coll: Protocol d'Estudi i Anatomia Tomografica. Sr. Daniel Fontes.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 13:00 Estudi de Coll: Patologia més comuna. Sr. Daniel Fontes.
13:00 a 14:00 Lectura de Casos.

6 d'Octubre.
08:30 a 10:00 Estudi de la Columna: Protocol d'Estudi i Anatomia Tomografica. Sr.DanielFontes.
10:00 a 10:30 Descans.
10:30 a 11:30 Estudi de la Columna: Patologia Degenerativa i Traumàtica. Sr. Daniel Fontes.
11:30 a 12:30 Estudi de la Columna: Patologia Infecciosa i Tumoral. Sr.Daniel Fontes.
12:30 a 13:00 Lectura de Casos.
13:00 a 14:00 Tractament del Dolor en la Columna. Sr. Daniel Fontes.


MÒDUL BODY
20 d'Octubre.
08:30 a 10:30 Estudi del Tórax (1). Sr. Oscar Natoli.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 12:00 Estudi del Tórax (2). Dr. Fernando Fernández.
12:00 a 14:00 Estudi de Cardio. Sr. Oscar Natoli.

27 d'Octubre.
08:30 a 10:30 Estudi Gastro-esofàgic. Sr. Oscar Natoli.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 13:00 Estudio Ren-vesical. Sr. Oscar Natoli.
13:00 a 14:00 Intervencionisme Percutàni per TC. Sr. Oscar Natoli.

3 de Novembre.
08:30 a 10:30 Estudi Hepàtic. Sr. Oscar Natoli.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 12:00 Estudi del Pàncrees. Sr. Oscar Natoli.
12:00 a 14:00 Estudi de l'Intestí. Sr. Oscar Natoli.


MÒDUL MUSQULOESQUELÈTIC
10 de Novembre.
08:30 a 09:30 Estudi d'EE.SS. Sr. Daniel Fontes.
09:30 a 10:30 Estudi EE.II. Sr. Oscar Natoli.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 13:00 Patologia tumoral i infecciosa en musculoesquelètic. Dr.J.A. Narváez.
13:00 a 14:00 Estudi del Pacient Politrauma. Sr. Oscar Natoli.


MÒDUL CONTRASTS
17 de Novembre.
08:30 a 09:30 Cures i alertes (1). Sra. Mª Jesús Gómez.
09:30 a 10:30 Cures i alertes (2). Sra. Mª Jesús Gómez.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 12:00 Cures al pacient, vies d'Accés, tècniques i materials tipus de catèters i vies. Sra. Mª Jesús Gómez.
12:00 a 13:00 Estudis de NeuroAngio. Sr. Daniel Fontes.
13:00 a 14:00 Estudis de BodyAngio. Sr. Oscar Natoli.


MÒDUL TRACTAMENT DE LA IMATGE
24 de Novembre.
08:30 a 10:30 Presentació d'estudis.
10:30 a 11:00 Descans.
11:00 a 12:00 Post-procés bàsic.
12:00 a 14:00 Post-procés en Neuro.
14:00 a 15:30 Descans.
15:30 a 17:30 Post-procés en Body.
17:30 a 20:30 Post-Procés Vascular i Post-Procés Avançat. Sr. Daniel Fontes i Sr. Oscar Natoli.


MÒDUL PEDIATRIA, PACIENT i CONEIXEMENTS
1 de Desembre.
08:30-10:30 TC en Pediatria. Sr. Joan Baños.
10:30-11:00 Descans.
11:00-13:00 Com fer visible l'invisible. Sra. Merche García.
13:00-14:00 Test de coneixements.
14:00-14:15 Clausura del curs.

PRACTIQUES
12 úniques places. Es realitzaran 10 dies de pràctiques en horari de 08:00 a 15:00 hores, 5 dies realitzant exploracions de Neuro i 5 dies realitzant exploracions de Body, obtenint un total de 70 hores de pràctiques en un Hospital Universitari de tercer nivell. Els alumnes que optin per la realització de les pràctiques, hauran d'abonar l'import el primer dia de classe. Soci: 100 euros. No Soci: 150 euros. S'emetran dos certificats, un per al Curs Teòric i un altre per a les Pràctiques Hospitalàries, cadascun d'ells amb els seus crèdits i hores corresponents.

Més informació en:
cursotcmc.barcelona@gmail.com

Acreditacions
Acreditat per al Consell Catalá de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) i per la Comissió de Formació Continuada del Sistema de Nacional de Salut (CFC) amb 21,6 crèdits (12,7 part teòrica i 13,4 part práctica).

 

Reconeixement d'interès científic

Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR).
Societat Espanyola de Radiologia Mèdica. (SERAM).
Societat Espanyola de Graduats en Radiologia. (SEGRA).
Radiòlegs de Catalunya (RC).

 

AVÍS
Amb posterioritat al 30 de juny de 2018 no s'acceptarà cap canvi o anul·lació en les inscripcions o reserves efectuades. Qualsevol canvi o anul·lació feta amb anterioritat a aquesta data, tindrà unes despeses del 25% del preu d'inscripció. Totes les modificacions o cancel·lacions hauran de ser remeses a: cursotcmc.barcelona@gmail.com.
L'organització es reserva el dret a realitzar canvis, suspendre o posposar l'esdeveniment en el cas de no aconseguir el mínim necessari.

Per a l'obtenció del certificat d'assistència al curs és obligatori complir el 80% d'assistència.
Per a l'obtenció del certificat de pràctiques és obligatori complir el 80% d'assistència.

En el cas de sol·licitud de factura aquesta serà emesa a nom de l'inscrit, si la factura sol·licitada ha d'anar a nom d'empresa, aquesta no podrà beneficiar-se del preu de soci, havent d'abonar la diferència.

Preu per als socis: 600

Preu per als socis estudiants: 600

Preu per als no socis: 700

El preu inclou:

Assistència a les classes teòriques i coffee break.

Els alumnes que optin per la realització de les pràctiques, hauran d'abonar l'import el primer dia de pràctiques. Soci: 100 euros. No Soci: 150 euros.

S'emetran dos certificats, un per al Curs Teòric i un altre per a les Pràctiques Hospitalàries, cadascun d'ells amb els seus crèdits i hores corresponents.

Links relacionatsCasos clínics
Borsa de treball

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Ampliar

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Certificats

Padicat WIS FENIN

Certificats

Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació

Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode. Comproveu-ho aquí. Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode.
Comproveu-ho aquí.

ACTEDI Associació catalana de tècnics en imatge per al diagnòstic
Carrer Marina, 27 Baixos. 08005 Barcelona
T. 932 212 242 | M. 630 380 886
Última actualització: 23/01/2019

4677025 VISITES

des del 23 de febrer del 2003

powered by: www.imatek.net