Castellano | Català
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS EN IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC |  Dimecres, 23 de gener de 2019
Actedi
Home > Informació al pacient > Efectes biològics de les radiacions ionitzants.

Informació al pacient


Efectes biològics de les radiacions ionitzants.

? Poc després que s'inventés el tub de raigs X, és a dir, des de les primeres experiències amb les radiacions, les persones que treballaven en elles van observar lesions a la pell de les mans. Diversos científics es van irradiar la pell a propòsit per obtenir més dades, i van esbrinar que una forta exposició podia causar enrogiment o cremades diverses setmanes després del contacte. Es va constatar que una exposició molt forta podia fins i tot provocar ferides obertes (úlceres a la pell) i caiguda temporal de cabell. Així mateix van veure que un teixit exposat i curat inicialment podia desenvolupar càncer anys després.

Des de llavors, el coneixement dels efectes biològics de la radiació s'ha desenvolupat en paral·lel al de les seves aplicacions, tractant de trobar el just equilibri entre avantatges i inconvenients.

?Moltes incògnites inicials estan resoltes, però d'altres continuen investigant-se'n ja que la interacció amb la matèria viva es regeix per mecanismes complexos en què intervenen molts altres factors.

?S'ha establert que, pel que respecta a la salut humana, els tipus més importants de radiacions són les ionitzants. Si una radiació ionitzant penetra en un teixit viu, els ions produïts poden afectar els processos biològics normals. Per tant, el contacte amb qualsevol dels tipus habituals de radiació ionitzant (alfa, beta, gamma, raigs X i neutrons) pot tenir repercussions sobre la salut. Se sap, també, que els efectes de cada tipus de radiació ionitzant són diferents. Per exemple, un raig gamma només provoca lesions en punts concrets, de manera que el teixit pot suportar-lo raonablement bé i fins i tot pot reparar les lesions causades. Al contrari, una partícula alfa, pesada i relativament gran, provoca grans danys en una àrea petita i és més perjudicial per al teixit viu.

?La relació entre radiació i càncer continua sent un assumpte molt debatut. La investigació sobre els mecanismes que poden explicar una relació causa-efecte entre una i un altre, ha establert la necessitat de considerar, d'una banda, la quantitat i la qualitat de la dosi rebuda, i d'altra banda, el tipus de teixit afectat al costat de la seva capacitat de recuperació.

És evident que les dosis elevades, potser superiors als 3.000 mSv, poden considerar-se com a inductores inevitables d'un procés cancerigen, ja que estadísticament es donarien totes les circumstàncies considerades com a necessàries en la relació causa-efecte. No obstant això, aquest nivell elevat de dosi de radiació queda reservat per a aquelles persones afectades físicament per un accident greu en una instal·lació nuclear o en una guerra.

?En l'extrem oposat es troben les anomenades baixes dosi, que sí que pot ser rebuda de forma habitual per determinats col·lectius de persones. El debat sobre els seus efectes dista molt d'estar resolt, ja que la investigació no ha pogut establir els mecanismes, ni els límits de dosi a partir dels quals es desencadenen, donat l'elevat nombre de factors que intervenen en el desenvolupament d'un procés cancerigen.

?Una de les realitats considerades en aquest debat és que la freqüència del càncer no és més elevada en àrees on la radiació de fons és molt superior a la mitjana. En aquesta línia, alguns investigadors recolzen la teoria de l'hómesis per explicar, fins i tot, que en les poblacions que viuen en regions de muntanya, a grans altures i amb nivells de radiació elevats, es donen menys casos de càncer, en generar una espècie d'autodefensa, com en l'homeopatia. Això pot ser estadísticament correcte, però la conclusió no és necessàriament encertada, ja que, com s'ha indicat, el càncer té moltes causes.


Informació obtinguda de

9 de gener de 2006
Casos clínics
Borsa de treball

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Ampliar

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Certificats

Padicat WIS FENIN

Certificats

Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació

Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode. Comproveu-ho aquí. Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode.
Comproveu-ho aquí.

ACTEDI Associació catalana de tècnics en imatge per al diagnòstic
Carrer Marina, 27 Baixos. 08005 Barcelona
T. 932 212 242 | M. 630 380 886
Última actualització: 23/01/2019

4677019 VISITES

des del 23 de febrer del 2003

powered by: www.imatek.net