Castellano | Català
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS EN IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC |  Dimecres, 23 de gener de 2019
Actedi
Home > Informació al pacient > Que és la medicina nuclear?

Informació al pacient


Que és la medicina nuclear?

És l'especialitat mèdica que realitza diagnòstics per imatge, anàlisi de sang i tractaments mitjançant la utilització de radiofàrmacs.

QUE SÓN ELS RADIOFÀRMACS? Són composts que permeten estudiar la morfologia i el funcionament dels òrgans, incorporant-se a ells i emetent una petita quantitat de radiació que és detectada per uns aparells cridats Gammacàmares. Aquest senyal radioactiu és amplificat i posteriorment transformat en un senyal elèctric que és analitzat mitjançant un ordinador i representat com una imatge, en escala de grisos o en color, la intensitat del qual és proporcional a l'energia rebuda. D'aquesta forma es pot estudiar l'arribada del radiofàrmac a l'òrgan, la seva distribució i posteriorment la seva eliminació.

QUANT TEMPS DURA UNA PROVA? Depèn de la prova sol·licitada. Generalment entre 30 i 60 minuts. Hi ha proves que requereixen diverses exploracions durant el mateix dia i altres en diferents dies. Se li informarà puntualment quan sigui necessari efectuar diverses exploracions. El temps d'espera dependrà de l'exploració que se li vagi a realitzar. No tots els pacients han d'esperar el mateix temps, pel que de vegades passaran abans que vostè malalts que han arribat mes tard.

ÉS DOLOROSA O MOLESTA L'EXPLORACIÓ? No en absolut. Se li injectarà la dosi del producte necessari mitjançant injecció endovenosa (igual que una extracció de sang). Aquesta no li produirà cap efecte ni li impedirà fer la seva vida normal. L'únic inconvenient és que durant el temps de l'exploració haurà de romandre molt quiet.

FA FALTA ALGUNA PREPARACIÓ? Generalment NO; quan així fora, se li indicarà. Ha d'informar de la medicació que vostè pren per si fos necessari suspendre-la.

CAL FER UNA COSA ESPECIAL DESPRÉS DE L'EXPLORACIÓ? Pot ser oportú beure aigua o sucs en major quantia de l'habitual per facilitar l'eliminació de l'agent injectat. Ha de procurar orinar freqüentment per afavorir la seva eliminació. Generalment no n'haurà d'anar amb compte algun d'addicional.

QUE EFECTES ADVERSOS TÉ AQUESTA EXPLORACIÓ? La irradiació que rebrà en una exploració de Medicina Nuclear és molt petita i similar, fins i tot menor, a la rebuda en una exploració radiològica convencional. Donada la característica dels productes utilitzats és extraordinàriament infreqüent l'aparició d'efectes adversos i secundaris.

PODEN VENIR ACOMPANYANTS? SI, però és convenient que no vingui amb nens petits o dones embarassades.

QUE PRECAUCIONS CAL TENIR AMB ELS NENS? Després d'efectuar-se una exploració de Medicina Nuclear, és convenient no tenir gaire a prop (als braços o sobre els seus genolls) nens petits durant la resta del dia.

QUE OCORRE SI ESTIC EMBARASSADA? No se li ha de realitzar cap exploració amb radiacions. Si us plau digui si està embarassada o pensa que pugues estar-ho. ( Ha tingut alguna falta de la regla? ). En cas afirmatiu és important ens ho comuniqui abans que se li posi qualsevol injecció.

PUC DONAR DE MAMAR? Si vostè està donant de mamar, digui'ns-ho abans de qualsevol injecció. Hi ha substàncies que s'eliminen a través de la llet materna i poden ser perjudicials per al lactant. Informació obtinguda de www.semn.es 10 de gener de 2006

Casos clínics
Borsa de treball

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Ampliar

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Certificats

Padicat WIS FENIN

Certificats

Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació

Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode. Comproveu-ho aquí. Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode.
Comproveu-ho aquí.

ACTEDI Associació catalana de tècnics en imatge per al diagnòstic
Carrer Marina, 27 Baixos. 08005 Barcelona
T. 932 212 242 | M. 630 380 886
Última actualització: 23/01/2019

4677083 VISITES

des del 23 de febrer del 2003

powered by: www.imatek.net