Castellano | Català
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS EN IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC |  Dimecres, 23 de gener de 2019
Actedi
Home > Informació al pacient > Exemples d'exploracions de Medicina Nuclear.

Informació al pacient


Exemples d'exploracions de Medicina Nuclear.

Gammagrafia de Tiroide ?
La gammagrafia tiroide és la representació en una imatge de la forma i de la funció de la glàndula tiroide. L'escala de color representa el funcionament de cada una de les zones de la glàndula corresponent els colors càlids a les àrees més funcionals.
Mitjançant aquest estudi pot comprovar-se l'augment de la mida del tiroide (goll) i/o visualitzar l'existència d'algun nòdul (bony) en el seu interior.

Gammagrafia Òssia
El rastreig ossi és una exploració de l'esquelet que permet detectar petites alteracions funcionals abans que aquestes es puguin veure amb una radiografia.

SPECT Cerebral
El SPECT cerebral és un estudi que es realitza per valorar el fluix sanguini de les diferents àrees cerebrals, i per tant proporciona informació sobre el funcionament d'aquest òrgan.

Ventriculografía Isotópica
Aquesta exploració es realitza de forma simultània a la pràctica d'un E.C.G. L'objectiu de la mateixa és conèixer la quantitat de sang que el cor expulsa amb cada contracció i a més com es produeix l'estimulació i contracció de l'esmentat múscul.
La corba observada en la imatge es denomina ventriculografía i representa el registre del buidament i de l'ompliment ventricular.

SPECT Cardíac
El SPECT cardíac és un estudi que es realitza per valorar el fluix sanguini del múscul cardíac (miocardi).
Si l'exploració s'efectua en repòs, permet detectar zones musculars mortes (infart de miocardi). Si l'exploració s'efectua després d'estímuls físics o farmacològics permet detectar zones musculars que reben poca sang (isquèmia coronària).

Renograma Isotòpic
Mitjançant aquesta exploració estudiem el funcionament del sistema renal obtenint informació individualitzada de cada un dels ronyons.
Les corbes, una per cada ronyó, es denominen renograma i són el registre de l'activitat detectada sobre aquests òrgans en el transcurs de l'exploració. D'aquesta forma podem conèixer com després de la injecció del radiofàrmac, aquest és captat i posteriorment eliminat.

Gammagrafia Renal
Aquesta exploració permet obtenir una informació morfològica d'ambdues siluetes renals i simultàniament conèixer amb gran precisió el percentatge de funció que li correspon a cada un d'ells.

Gammagrafia Pulmonar
Aquesta és una tècnica senzilla i incruenta que s'utilitza per conèixer si hi ha alguna obstrucció (trombe) a les artèries pulmonars.

PET
La Tomografía per Emissió de Positrons més comunament coneguda com PET (de l'anglès, Positron Emission Tomography) és un mètode de diagnòstic per imatge no invasiu les principals indicacions del qual tenen el seu àmbit mèdic dins de l'oncologia, la neurologia i la cardiologia.

Informació obtinguda de www.semn.es

Darrera actualització 15 de febrer de 2008.
Casos clínics
Borsa de treball

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Ampliar

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Certificats

Padicat WIS FENIN

Certificats

Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació

Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode. Comproveu-ho aquí. Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode.
Comproveu-ho aquí.

ACTEDI Associació catalana de tècnics en imatge per al diagnòstic
Carrer Marina, 27 Baixos. 08005 Barcelona
T. 932 212 242 | M. 630 380 886
Última actualització: 23/01/2019

4677117 VISITES

des del 23 de febrer del 2003

powered by: www.imatek.net