Castellano | Català
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS EN IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC |  Dissabte, 23 de febrer de 2019
Actedi
Home > Informes i documents

Informes i documents

Es llisten 15 Informes i documents d'un total de 22
CODI DEONTOLOGIC DELS TÈCNICS EN IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC DE CATALUNYA.Maig 2005
Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes
Consell de Seguretat Nuclear, sobre les especificacions tècniques de funcionament que han de complir les instal.lacions radioactives de segona i tercera categoria. 22/09/2010
Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.REIAL DECRET 783/2001.
ESUR Directrius sobre els Medis de Contrast. v.8.0 (2012)
Criteris de remisió de pacients als serveis de diagnòstic per la imatge.
GESTIÓ DE RISCOS EN RADIOLOGIA.
Catàleg d'exploracions radiològiques diagnòstiques i terapèutiques. SERAM. Juny 2004. 3a edició.
Recomanacions i criteris d'indicació de tomografia computada i ressonància magnètica.Autor: ICSNovembre 2003
PROTECCIÓ RADIOLÒGICA DE LES TREBALLADORES GESTANTS EXPOSADES A RADIACIONS IONIZANTES EN L'ÀMBIT HOSPITALARI.Juny 2002
FITXA INFORMATIVA PER A LES TREBALLADORES EXPOSADES SOBRE ELS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ DEL FETUS A LES RADIACIONS IONIZANTES.Juny 2002
FITXA INFORMATIVA PER ALS PROFESSIONALS DE LA MEDICINA SOBRE ELS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ DEL FETUS A LES RADIACIONS IONIZANTES.Juny 2002
Radiacions Ionitzants i les seves utilitats.
Sol·licitud d'Acreditació d'Operador d'Instalacions de RX al CSN.
Procediment per a la concessió de Llicències d'Operador i/o Supervisor d'Instal·lacions Radioactives.

1  2  >

Casos clínics
Borsa de treball

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Ampliar

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Certificats

Padicat WIS FENIN

Certificats

Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació

Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode. Comproveu-ho aquí. Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode.
Comproveu-ho aquí.

ACTEDI Associació catalana de tècnics en imatge per al diagnòstic
Carrer Marina, 27 Baixos. 08005 Barcelona
T. 932 212 242 | M. 630 380 886
Última actualització: 23/02/2019

4739610 VISITES

des del 23 de febrer del 2003

powered by: www.imatek.net