Castellano | Català
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS EN IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC |  Dimecres, 23 de gener de 2019
Actedi
Home > Normativa

Normativa de publicacióNormativa per a la presentació de Casos Clínics a ACTEDI.

La comissió científica podrà aprovar o denegar la seva presentació, la decisió serà notificada als autors per correu electrònic.
Nombre màxim d'autors: 2.
El sistema de tramesa serà mitjançant correu electrònic a actedi@actedi.cat :
En aquest correu electrònic s'ha d'incloure:

1. - Un document en format "Word" o "Pdf" que contingui:
    Pàgina 1:
        Informació dels autors, màxim 2:
            noms, cognoms, centre de treball, ciutat i correu electrònic de contacte.
    Pàgina 2:
        Text del cas clínic amb la següent estructura:
        1. Breu història clínica.
        2. Troballes radiològiques.
        3. Descripció de les troballes de forma més detallada.
        4. Diagnòstic Final.

2. - Les imatges del cas s'enviaran separadament en format jpeg, png o tiff, com arxius independents, no seran vàlides les imatges inserides en un document Word, PowerPoint, PDF, etc.

Totes les imatges aniran numerades en relació amb l'ordre d'aparició: imatge1; imatge2….
S'admeten un màxim de 10 imatges en cada cas.

Els autors rebran un certificat acreditatiu en format Pdf, que serà enviat per correu electrònic a la adreça de contacte.

Normativa per a la presentació d'Imatges a ACTEDI.

El sistema de tramesa serà mitjançant correu electrònic a actedi@actedi.cat
Les imatges rebudes seran valorades pel Comitè Científic i aniran en l'apartat de la Web denominat "Arxiu d'Imatges".

En aquest correu electrònic s'ha d'incloure:

1. - Un document en format "Word" o "Pdf" que contingui:
    Pàgina 1:
        Informació dels autors, màxim 2: noms, cognoms, centre de treball i correu electrònic de contacte.
    Pàgina 2:
        Breu descripció de les imatges.
        Els peu de foto, han d'anar numerats en relació amb l'ordre d'aparició.
2. - Les imatges s'enviaran en format jpeg, png o tiff.

Totes les imatges aniran numerades en relació amb l'ordre d'aparició: imatge1; imatge2….
S'admeten un màxim de 10 imatges.

IMPORTANT

S'inclourà una carta, signada per tots els autors, en la qual s'inclogui el següent paràgraf:

«El/els a baix signant/s transfereix/en tots els drets d'autor a ACTEDI, que serà propietària de tot el material remès per a la seva publicació».

En aquesta carta s'especificarà que es tracta d'un treball enviat exclusivament a ACTEDI.

Si alguna part del material va ser publicada prèviament, és necessari adjuntar les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció.

ACTEDI declina qualsevol responsabilitat sobre possibles conflictes derivats de l'autoria dels treballs publicats.

Les opinions vessades als articles són pròpies dels autors.

ACTEDI no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se de les mateixes.

 

Última actualització: Gener 2010.Casos clínics
Borsa de treball

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Ampliar

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Certificats

Padicat WIS FENIN

Certificats

Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació

Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode. Comproveu-ho aquí. Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode.
Comproveu-ho aquí.

ACTEDI Associació catalana de tècnics en imatge per al diagnòstic
Carrer Marina, 27 Baixos. 08005 Barcelona
T. 932 212 242 | M. 630 380 886
Última actualització: 23/01/2019

4677055 VISITES

des del 23 de febrer del 2003

powered by: www.imatek.net