Castellano | Català
 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS EN IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC |  Dissabte, 23 de febrer de 2019
Actedi
Home

ActediActedi és una Associació Científica fundada al novembre del 2002 amb l'objectiu de promoure, formar i vetllar pels interessos dels Tècnics en Imatge per al Diagnòstic (TSID, TER, TEMN).

Agrupar tots els Tècnics Especialistes que tinguin interés o vinculació amb la Radiologia.

Contribuir al millorament del nivell científic dels seus associats. Promoure el desenvolupament del Diagnòstic per la Imatge.

Assessorar els organismes públics i societats privades de l'àmbit català i nacional en matèria de Radiologia.

Establir els mitjans per a l'ampliació d'estudis de l'especialitat.

Fomentar la col·laboració amb altres societats estatals i internacionals.

Tota la Junta Directiva i els seus col·laboradors son treballadors en actiu que dediquem part del nostre temps a treballar pel nostre col·lectiu.

Els Estatuts, registrats al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, ens regulen, tant a la Junta Directiva, com als socis.

Posem a la vostra disposició una sèrie de serveis de col·lectiu i avantages pel fet de ser socis.

Ser soci de l'ACTEDI és donar força a la nostra professió.

El nostre compromís amb el soci és la nostra raó d'existir.

Registre a la Web
Les dades facilitades a l'hora de registrar-se en la Web o associar-se a ACTEDI seran registrades en la base de dades d'ACTEDI, a l'esmentada informació només tenen accés les persones que mantenen el web i les persones encarregades de la gestió de l'entitat. Mai seran facilitades a tercers. I es dona la possibilitat de ser eliminades en qualsevol moment que es sol.liciti.

Informació
La informació proporcionada en ACTEDI està dissenyada per recolzar, no per reemplaçar, la relació que existeix entre un visitant pacient o visitant del lloc i el seu metge. Qualsevol consell mèdic o de salut suggerit en aquest lloc web sol serà proporcionat per metges o professionals de la salut especialitzats i qualificats llevat que una clara declaració expressi que una part del suggeriment ofert no és d'un professional de la salut qualificat o organització no mèdica.

Patrocini de la Web
Aquesta Web pertany a l'Associació Catalana de Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i està mantinguda amb una part del pressupost d'aquesta associació.

En l'actualitat aquesta Web està finançada amb part de les aportacions de les quotes dels socis. No existint cap publicitat en l'actualitat.

El patrocini d'aquest lloc web estarà clarament identificat, incloent la identitat de les organitzacions comercials i no comercials que hi hagin contribuït amb fons, serveis o material.

ACTEDI es reserva el dret de poder incloure publicitat en la seva Web, amb la finalitat del patrocini de la mateixa.

Si la publicitat és una font de finançament d'aquest lloc web, haurà de ser indicat clarament. S'hi mostrarà, en el lloc web, una breu descripció de la política publicitària adoptada pels propietaris. Els anuncis i un altre material promocional seran presentats als visitants en una manera i context que facilitin la diferenciació entre aquests i el material original creat per la institució que gestiona el lloc.

 

Última actualització: Novembre 2009.

Casos clínics
Borsa de treball

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Ampliar

Ecografia portàtil en el teu Smartphone.

Certificats

Padicat WIS FENIN

Certificats

Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació

Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode. Comproveu-ho aquí. Nosaltres subscrivim els principis del codi HONcode.
Comproveu-ho aquí.

ACTEDI Associació catalana de tècnics en imatge per al diagnòstic
Carrer Marina, 27 Baixos. 08005 Barcelona
T. 932 212 242 | M. 630 380 886
Última actualització: 23/02/2019

4739605 VISITES

des del 23 de febrer del 2003

powered by: www.imatek.net