Homologació de titols.

Homologació de titols.

L'homologació d'un títol estranger a un d'espanyol, per tal d'accedir a una professió regulada, implica la possibilitat d'exercir aquesta professió en condicions equiparables als professionals que compten amb títols espanyols habilitants per a aquesta pràctica.

Sol·licitud d'homologació.

Taxa 079 (model 790): ingrés per a homologacions, convalidacions i equivalències de títols i estudis estrangers. Per a estudis NO universitaris.

Noticias Relacionadas

Tenim uns tècnics meravellosos, però...
Tenim uns tècnics meravellosos, però...
Resolució CIMER23
Resolució CIMER23
CIMER23
CIMER23
Newsletter EFRS Febrer
Newsletter EFRS Febrer