Verifica el teu certificat a ACTEDI

Per verificar el teu certificat introdueix les següents dades


Tal i com surt al certificat en PDF

Ho trobaràs al teu certificat en PDF

* Si el certificat ha estat emès amb anterioritat a 2021, introdueix el teu NIF i el codi que figura com a número de registre de 4 xifres del teu certificat
Si ha estat emès a partir del 2021 introdueix el codi complet, exemple: ACTRX2020-0123