ACTEDI i la Universitat Alfons X el Savi de Madrid unides per conveni

Formació continuada, recerca i networking

El present acord de col·laboració s'enquadra en les línies estratègiques de ACTEDI on es desitja impulsar i consolidar l'activitat dels TSIDMN en matèries com són la recerca,la innovació i el desenvolupament en l'àrea de les Ciències i tecnologies de la Salut.
Haver subscrit un acord amb la Universitat Alfons X el Savi, una institució de sobrada solvència en matèria de formació i amb un gran experiència en tot el relatiu a la formació en Ciències de la Salut, permetrà que totes dues institucions puguin establir sinèrgies en matèries tan importants per al desenvolupament actual i futur del col·lectiu TSDIMN:

  • Formació contínua en matèries d'aplicació directa en l'activitat assistencial dels TSDIMN.
  • Col·laboració en la generació de programes de formació en  tot relatiu a la recerca i innovació.
  • Generació de programes de formació de postgrau d'interès per a aquells integrants del col·lectiu que posseeixin el títol de Grau.
  • Creació de grups de treball que integrin a personal de totes dues institucions, entre d'altres activitats.

En resum, aquest acord de col·laboració obre les portes a una gran quantitat de possibilitats que ens permetrà oferir un sòlid suport en la formació dels TSIDMN.
ACTEDI, gràcies a aquest nou acord amb la UAX volem oferir-vos les eines adequades perquè arribeu tan lluny com vosaltres desitgeu fer-ho.

Noticias Relacionadas

Comunicat oficial Congrès CIMER
Comunicat oficial Congrès CIMER
Codi ètic de la Professió de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
Codi ètic de la Professió de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
Novetats de l'Annual General Meeting (AGM) del European Federation of Radiographers Society EFRS.
Novetats de l'Annual General Meeting (AGM) del European Federation of Radiographers Society EFRS.
ACTEDI es fa gran.
ACTEDI es fa gran.