ACTEDI i la Universitat Alfons X el Savi de Madrid unides per conveni

Formació continuada, recerca i networking

El presente acuerdo de colaboración s'enquadra en les línies estratègiques de ACTEDI on es desitja impulsar i consolidar l'activitat dels TSIDMN en matèries com són la recerca,la innovació i el desenvolupament en l'àrea de les Ciències i tecnologies de la Salut.
Haver subscrit un acord amb la Universitat Alfons X el Savi , una institució de sobrada solvència en matèria de formació i amb un gran experiència en tot el relatiu a la formació en Ciències de la Salut, permetrà que totes dues institucions puguin establir sinèrgies en matèries tan importants per al desenvolupament actual i futur del col·lectiu TSDIMN:

  • Formació contínua en materies d'aplicació directa en l'activitat assistencial dels TSDIMN.
  • Col·laboració en la generación de programas de formación en tot relatiu a la recerca i innovació.
  • Generación de programas de formación de posgrados de interés para aquellos integrantes del colectivo que posean el título de Grau.
  • Creació de grups de treball que integrin a personal de totes dues institucions, between d'altres activitats.

En resumen, aquest acord de col·laboració obre les portes a una gran quantitat de possibilitats que ens permetrà oferir a solid support in the formació dels TSIDMN.
ACTEDI, gracias a aquest nou acord amb la UAX volem oferir-vos les eines adequades perquè arribeu tan lluny com vosaltres desitgeu fer-ho.

Noticias Relacionadas

Paga els teus cursos en 3 terminis amb PayPal.
Paga els teus cursos en 3 terminis amb PayPal.
Nous i històrics talents pera guiar una entitat líder.
Nous i històrics talents pera guiar una entitat líder.
Dues décades donant servei als professionals de la imatge mèdica
Conveni de col·laboració entre Radiòlegs de Catalunya - L'Acadèmia i l'ACTEDI
Conveni de col·laboració entre Radiòlegs de Catalunya - L'Acadèmia i l'ACTEDI