Sobre nosaltres

Sobre nosaltres

ACTEDI és una Associació Científica amb prioritat en els valors humans fundada el novembre del 2002 amb els següents objectius:
 
  • Promoure, formar, escoltar i vetllar pels interessos i necessitats dels Tècnics en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear per poder continuar creixent junts.
  • Agrupar tots els Tècnics Especialistes que tinguin interès o vinculació amb la Radiologia.
  • Contribuir al millorament del nivell científic dels seus associats. Promoure el desenvolupament del Diagnòstic per la Imatge.
  • Assessorar els organismes públics i societats privades de l'àmbit català i nacional en matèria de Radiologia.
  • Establir els mitjans per a l'ampliació d'estudis de l'especialitat.
  • Fomentar la col·laboració amb altres societats estatals i internacionals.

 

Tota la Junta Directiva i els seus col·laboradors són treballadors en actiu que dediquem part del nostre temps a treballar pel nostre col·lectiu.


Els Estatuts, registrats al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, ens regulen, tant a la Junta Directiva, com als socis. 

Posem a la vostra disposició una sèrie de serveis de col·lectiu i avantatges pel fet de ser socis.

Ser soci de l'ACTEDI és donar força a la nostra professió.

El nostre compromís amb el soci és la nostra raó d'existir.

 

Codi Ètic

En l'ACTEDI subscrivim el codi ètic de l'European Federation of Radiographer Societies (EFRS), pots llegir-lo aquí.


Registre a la Web
Les dades facilitades a l'hora de registrar-se en la Web o associar-se a ACTEDI seran registrades en la base de dades d'ACTEDI, a l'esmentada informació només tenen accés les persones que mantenen el web i les persones encarregades de la gestió de l'entitat. Mai seran facilitades a tercers, sense previ avís i consentiment explícit. I es dona la possibilitat de ser eliminades en qualsevol moment que se sol·liciti.

Informació
La informació proporcionada en ACTEDI està dissenyada per recolzar, no per reemplaçar, la relació que existeix entre un visitant pacient o visitant del lloc i el seu metge. Qualsevol consell mèdic o de salut suggerit en aquest lloc web sol serà proporcionat per metges o professionals de la salut especialitzats i qualificats llevat que una clara declaració expressi que una part del suggeriment ofert no és d'un professional de la salut qualificat o organització no mèdica.

Patrocini de la Web
Aquesta Web pertany a l'Associació Catalana de Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i està mantinguda amb una part del pressupost d'aquesta associació.

En l'actualitat aquesta Web és finançada amb part de les aportacions de les quotes dels socis. No existint cap publicitat en l'actualitat.

El patrocini d'aquest lloc web estarà clarament identificat, incloent-hi la identitat de les organitzacions comercials i no comercials que hi hagin contribuït amb fons, serveis o material.

ACTEDI es reserva el dret de poder incloure publicitat en la seva Web, amb la finalitat del patrocini d'aquesta.

Si la publicitat és una font de finançament d'aquest lloc web, haurà de ser indicat clarament. S'hi mostrarà, en el lloc web, una breu descripció de la política publicitària adoptada pels propietaris. Els anuncis i un altre material promocional seran presentats als visitants en una manera i context que facilitin la diferenciació entre aquests i el material original creat per la institució que gestiona el lloc.