Condicions per ser Soci

Condicions

  • Estar en possessió del títol oficial de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear. (TSIDMN).
  • Estar en possessió del títol oficial de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic. (TSID).
  • Estar en possessió del títol oficial de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic. (TER).
  • Estar cursant el Cicle Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.


Mancances

  • Per poder beneficiar-se del preu exclusiu per a socis en esdeveniments formatius i/o congressos, ha de tenir una antiguitat mínima de 3 mesos com a soci.

 

Inscripció de Professionals en Imatge per al Diagnòstic

Actualment la quota és de 45€ que s'han d'abonar semestralment i que són desgravables a la Declaració de Renda.

El primer semestre comprès entre l'1 de Gener i el 30 de Juny de l'any en curs.

El segon semestre comprès entre l'1 de Juliol i el 31 de Desembre de l'any en curs.

 

Inscripció d'Estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior en Imatge per al Diagnòstic

Actualment la quota és de 25€ que s'han d'abonar semestralment i que són desgravables a la Declaració de Renta.

El primer semestre comprès entre l'1 de Gener i el 30 de Juny de l'any en curs.

El segon semestre comprès entre l'1 de Juliol i el 31 de Desembre de l'any en curs.

El soci estudiant podrà beneficiar-se d'aquesta quota reduïda mentre estigui cursant el CFGS en Imatge per al Diagnòstic i durant el primer any com a Titulat, passat aquest temps passarà a pagar la quota semestral estipulada per a Professionals en Imatge per al Diagnòstic.

Serà condició indispensable adjuntar certificat de l'escola on indiqui el curs que està cursant en el moment de la sol·licitud.