Condicions per ser Soci

fes_te_soci

 

Condicions

  • Estar en possessió del títol oficial de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear. (TSIDMN).
  • Estar en possesió del títol oficial de Tècnic Superior en Radioteràpia i Dosimetria. (TSRTD).
  • Estar en possessió del títol oficial de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic. (TSID).
  • Estar en possessió del títol oficial de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic. (TER).
  • Estar cursant el Cicle Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.


Carències

  • Per poder beneficiar-se del preu exclusiu per a socis en esdeveniments formatius i/o congressos, ha de tenir una antiguitat mínima de 3 mesos com a soci.

 

Inscripció de Professionals en Imatge per al Diagnòstic

La quota anual és de 100€ dividida en dos pagaments de 50€. (L'import de la quota anual es pot incloure en l'apartat "Quotes satisfetes a sindicats" de l'IRPF dins de l'apartat de "Despeses deduïbles dels rendiments de la feina" de la declaració de la RENDA).

Per poder-te inscriure hauràs fer-ho a través d'AQUÍ. Un cop omplert el formulari hauràs validar el registre i passar a el procés de pagament, les següents quotes seran domiciliades automàticament.

Els pagaments s'efectuaran:

A la fi de Desembre, quota pertanyent a el primer semestre del següent any comprès entre Gener i Juny.
A la fi de Juny, quota pertanyent a el segon semestre comprès entre Juliol i Desembre.

IMPORTANT
Es cobrarà el semestre sencer independentment del mes i dia en el qual t'hagis inscrit.
Amb la qual cosa, si t'inscrius a meitat o finals d'un semestre efectuaràs dos pagaments seguits, el de el semestre en el qual t'inscrius i el de el següent semestre que et vindrà domiciliat.

Et recomanem inscriure't a principis de semestre.Inscripció d'Estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior en Imatge per al Diagnòstic

La quota anual és de 50€, dividida en dues quotes de 25€, seguint el mateix sistema que el pagament de professionals. (Quotes desgravables en la declaració de la RENDA).

El soci estudiant podrà beneficiar-se d'aquesta quota reduïda mentre estigui cursant el CFGS en Imatge per al Diagnòstic i durant el primer any com a Titulat, passat aquest temps passarà a pagar la quota semestral estipulada per a Professionals en Imatge per al Diagnòstic.

Serà condició indispensable adjuntar certificat de l'escola on indiqui el curs que està cursant en el moment de la sol·licitud.