Homologació de titols.

Homologació de titols.

L'homologació d'un títol estranger a un d'espanyol, per tal d'accedir a una professió regulada, implica la possibilitat d'exercir aquesta professió en condicions equiparables als professionals que compten amb títols espanyols habilitants per a aquesta pràctica.

Sol·licitud d'homologació.

Taxa 079 (model 790): ingrés per a homologacions, convalidacions i equivalències de títols i estudis estrangers. Per a estudis NO universitaris.

Noticias Relacionadas

Setmana de Seguretat en RM.
Setmana de Seguretat en RM.
Nou Reglament d'intel·ligència artificial de la UE publicat al Diari Oficial.
Nou Reglament d'intel·ligència artificial de la UE publicat al Diari Oficial.
Criteris per a la renovació i actualització de la tecnologia d'imatge mèdica: Anàlisi post-INVEAT.
Criteris per a la renovació i actualització de la tecnologia d'imatge mèdica: Anàlisi post-INVEAT.
Tenim uns tècnics meravellosos, però...
Tenim uns tècnics meravellosos, però...