Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.

Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.

10.05.2024

Article original: A. Tonks, Y. Jimenez, F. Gray, E. Ekpo. A stake in the game: Can radiographer image interpretation improve X-ray quality? A scoping review.Radiography.2024;30:641-650.

DOI: 10.1016/j.radi.2024.01.017

Societat:  SoR (Society of radiographers) @SCoRMembers

Paraules clau: Radiologia, Diagnòstic per la imatge, Radiografia, Interpretació de la imatge.

Abreviatures i acrònims utilitzats: n/c.

Línia editorial del nombre

La revista Radiography es dedica a promoure l'excel·lència a la pràctica i la recerca en el camp de la radiologia i la imatge mèdica. La línia editorial abasta una àmplia gamma de temes, incloent-hi radiografia convencional, tomografia computaritzada, ressonància magnètica, ultrasò i medicina nuclear. L'objectiu és servir com a plataforma per a l'intercanvi de coneixements, experiències i millors pràctiques entre professionals de la imatge mèdica a tot el món. En aquest número destaquen alguns articles dedicats a la intel·ligència artificial i el seu impacte en algunes qüestions rellevants i destaca un article de com millorar la sensació d'ansietat en pacients amb càncer de mama diagnosticat que s'han de sotmetre a una ressonància magnètica de cos sencer per detectar metàstasi.

Motius per a la selecció

La qualitat d'imatge en radiologia és crucial perquè permet detectar i diagnosticar amb precisió malalties, lesions i condicions mèdiques. Una imatge d'alta qualitat proporciona detalls clars i nítids, cosa que facilita la identificació d'anomalies i la presa de decisions clíniques adequades. Això és fonamental per brindar un tractament efectiu i millors resultats. En alguns països ja hi ha la figura del radiographer que interpreta imatges i està demostrat que aquest millora molts aspectes fonamentals en la presa d'imatges mèdiques. Em va semblar interessant donar visibilitat a aquest tema per crear consciència sobre això.

Resum

La qualitat és una consideració molt valuosa en l'adquisició de les imatges radiogràfiques, ja que és crucial per a un diagnòstic precís. Per tant, és convenient considerar estratègies que puguin millorar la qualitat d'imatge.

Les mesures de garantia de qualitat inclouen crítica metòdica per garantir que les imatges compleixin els criteris tècnics adequats per a cada exploració. Les mesures de control poden incloure:

  • Índexs digitals per categoritzar la precisió de l'exposició.
  • Anàlisi de taxa de rebuig.
  • Auditories.
  • Algoritmes de postprocés.

Tot i la integració d'aquestes mesures de control al flux de treball diari i la creixent digitalització d'imatges, un nombre significatiu de radiografies encara es rebutgen a causa de factors de qualitat com poden ser un mal posicionament, una exposició incorrecta o errors de col·limació. El radiographer controla el procés d'adquisició de la imatge i els factors que determinen el resultat final de la qualitat d'imatge, de manera que les estratègies dirigides a augmentar el coneixement dels factors que afecten la qualitat, la millora de la imatge i les taxes de rebuig són molt necessàries.

Aquest article examina la literatura sobre l'avaluació diagnòstica liderada per radiographer per establir el seu potencial per millorar la qualitat de les imatges de raigs X. Es van revisar 14 estudis que van informar una associació positiva entre la interpretació d'imatges per part dels radiographer i la qualitat d'imatge en modalitats basades en raigs X. Es van identificar cinc temes emergents responsables de la millora en la qualitat d'imatge: major comprensió dels requisits de qualitat d'imatge, habilitats tècniques millorades, capacitat millorada per utilitzar imatges complementàries i repeticions, capacitació col·laborativa de col·legues i una interacció complementària entre habilitats diagnòstiques i radiogràfiques que millora la qualitat d'imatge. Els autors afirmen que les troballes demostren que la interpretació d'imatges per part dels radiographer és una estratègia útil per optimitzar la qualitat dels exàmens de raigs X, també destaquen que a la literatura van trobar que el radiographer que interpreta imatges va generar una comprensió i una més profunda consciència de la qualitat d'imatge i la seva importància per detectar patologies.

En molts estudis es va trobar que els radiographer que interpreten imatges van demostrar:

  • Augmentar la consciència sobre un bon posicionament del pacient i el seu impacte a la qualitat d'imatge.
  • Millorar les tècniques d'exposició per demostrar patologies i adquirir imatges d'alta qualitat diagnòstica.
  • Una consciència més gran per adquirir imatges addicionals basant-se en la sospita diagnòstica.
  • Ser un actiu valuós per capacitar i donar suport a la resta del personal tècnic per elevar els estàndards de qualitat al departament d'imatges.

Els autors de l'article fan una valoració positiva del radiographer que interpreta imatges i destaquen que les troballes van demostrar que aquests professionals del departament tenen un clar avantatge a l'hora d'avaluar la qualitat d'imatge i comprendre com certes patologies poden quedar emmascarades per una tècnica d'exposició deficient. També es va demostrar que els radiographer que interpreten imatges van demostrar una comprensió més profunda de com les imatges subòptimes impacten negativament en la capacitat de produir un diagnòstic definitiu.

Conclusió

Els revisors conclouen que la interpretació d'imatges per part dels radiographer té diversos beneficis, com ara millorar la qualitat de les imatges adquirides, augmentar la consciència sobre la qualitat de les imatges en altres professionals, permetre diagnòstics més precisos i eficients, i millorar la tècnica radiogràfica de la resta de l'equip. També s'esmenta que els radiographer amb habilitats d'interpretació d'imatges poden tenir un paper educatiu en programes de formació per millorar la capacitat tècnica dels graduats.

Valoració Personal

Soc un fervent defensor de la qualitat en tots els aspectes de la nostra pràctica diària i crec fermament en les capacitats de molts professionals radiographers per poder interpretar el resultat de les imatges que obtenim en totes les modalitats, bàsicament perquè és el nostre dia a dia i la nostra competència. En aquesta revisió queda clar que els radiographers tenen totes les eines a la vostra disposició per poder millorar la qualitat d'imatge i així proporcionar un diagnòstic fiable. Tot això està molt bé, però en una part sí que fallem i no perquè nosaltres volem sinó perquè la nostra formació és deficient, per la qual cosa encara queda resoldre el tema formatiu que al nostre país falta molt per fer.

Nicolás Vega De Andrea
Hospital de Palamós - Girona - TSIDMN.

nvega@ssibe.cat

Noticias Relacionadas

TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Donar males notícies a l'àrea de mama: Claus per a l'èxit.
Donar males notícies a l'àrea de mama: Claus per a l'èxit.