Definició de la mortalitat esperada als 30 dies per a pacients sotmesos a Radioteràpia Pal·liativa: una metanàlisi.

Definició de la mortalitat esperada als 30 dies per a pacients sotmesos a Radioteràpia Pal·liativa: una metanàlisi.

02.03.2022

Artículo original:  Kutzko, JH; Dadval, P; Holt, T; Rahman, MA; Zahir SF; Hickey, B. Definición de la mortalidad esperada a los 30 días para pacientes sometidos a radioterapia paliativa: un metanálisis. The Green Journal, Radioterapia y Oncología. Volumen 168, páginas 147-210.

DOI:  10.1016/j.radonc.2022.01.030

Sociedad:  Estudi independiente.

Paraules clau:  Factores pronósticos, radioterapia paliativa, protocolos clínicos, oncología radioterápica, mortalidad a los 30 días, final de la vida.

Abreviaturas y acrònims utilitzats:  RDT (radioteràpia), RP (radioteràpia pal·liativa), EUA (Estats Units), ERS (avaluació del risc de biaix), IC (interval de confiança), QMT (Quimioteràpia), ECOG (estat funcional del Grup Oncològic Cooperatiu de l'Est).

Linia editorial de el nombre

Radioterapia y Oncología publica artículos que describen investigaciones originales y artículos de revisión. Comprèn àrees d'interès relacionades amb l'oncologia radioteràpica. 

Motius per a la selecció

Quan realitzem un tractament de Radioteràpia Pal·liativa a un pacient ens preguntem què serà del pacient després del tractament i moltes vegades pensem si realment val la pena sotmetre'ls a diverses sessions de RDT atesa la situació en què es troben. Acudeixen al nostre servei en un estat molt fràgil i la nostra intenció és alleujar-los el dolor que pateixen o millorar la clínica de compressió o sagnat que el tumor o les metàstasis els estan ocasionant. Em sembla interessant i super important saber la resposta d'aquests pacients un cop acabat el tractament pal·liatiu. 

Resum

L'estudi es basa a quantificar quin % de pacients sobreviuen a una RP dins dels 30 dies posteriors a aquesta tenint en compte que, s'entén per RP, aquella RDT enfocada a pal·liar símptomes relacionats amb el càncer terminal com: dolor, prevenció de fractures per metàstasis òssies, compressió, metàstasis cerebrals o sagnat.
Aquests pacients han de ser escollits amb cura perquè poden morir abans d'obtenir algun benefici de la RP que de vegades pot trigar setmanes. Important valorar cursos de tractament curts o fins i tot una única fracció.

Es va tenir en compte una recopilació de 42 estudis que van aportar dades de 88.516 pacients amb càncer avançat que van rebre RP.

Els criteris d'inclusió a l'estudi van ser:

- Estudis publicats o no publicats en anglès.
- Pacients amb càncer localment avançat o en estat metastàtic tractats amb RP.
– Estudis epidemiològics analítics.
- Metanàlisi.
- Assajos controlats aleatoris.
– Revisions sistemàtiques.

Els criteris dexclusió van ser:

- Si no es va informar de la mesura de resultat primària.
- Els pacients que van rebre QMT pal·liativa només.
- Els pacients tractats amb RDT, però que no especificava si era RP.

La taxa de mortalitat va dependre molt de:

- Número planificat de fraccions.
- Nombre de pacients que van morir abans de 30 dies i completar el cicle de RP.
- Tècnica dirradiació.

Es van investigar els següents grups preespecificats:

- Indicacions per a la RP.
- Diagnòstic primari de càncer.
- Estat dels pacients hospitalitzats davant dels ambulatoris.
- Estat funcional del pacient.
- QMT sincrònica o prèvia.
- Tractament amb esteroides al moment de la RP.
- Pacients que resideixen a casa seva atesos o cuidats.
- Pacients coneguts per un equip de cures pal·liatives en el moment de la RP.
- Edat dels pacients.
- Pacients amb metàstasi no òssies.
- Pacients amb metàstasis hepàtiques que reben RP.

També es va tenir en compte a l'estudi:

- Pacients dels Estats Units.
- Any de publicació de l'article i estudi que mesuren un cronograma de 30 dies des de l'inici fins al final de la RP.
- Es va buscar qualsevol dada no publicada contactant amb els autors dels estudis.
- S'hi van incloure dades no publicades que poguessin ser interessants.

Com a conclusió es va veure que un 16% dels pacients tractats amb RP mor dins dels 30 dies posteriors al tractament a tot el món. La taxa de mortalitat pot ser més alta si:

- Els pacients estan hospitalitzats.
- Si el càncer és hepatobiliar, melanoma, càncers primaris de mesotelioma.
- Pacients amb múltiples llocs metastàtics en tractament.
- Pacients amb metàstasis hepàtiques.
- Amb puntuacions ECOG més alts.
- Els que no van completar el tractament.

Per contra, la taxa de mortalitat pot ser més baixa si:

- Pacients amb puntuacions d'ECOG més baixos.
- Pacients tractats amb RP esterotàxica per a metàstasis cerebrals.
- Pacients que reben QMT sincrònica.

Valoració Personal

Tenint en compte que només un 19% dels pacients amb càncer se sotmetrà a un tractament de RP, saber que al final de l'estudi un 16% d'aquest 19% no moriran abans dels 30 dies no és una dada gaire encoratjadora. Moltes vegades ens preguntem si les molèsties que els ocasionem fent-los venir a la RDT compensan el benefici que els puguem aportar.

Ester Mateos
Institut Català d'Oncologia. Barcelona. TSRDT.

emateos@iconcologia.net   @estermaca

Noticias Relacionadas

Moviment longitudinal i rigidesa dels nervis de l'extremitat inferior mesurats amb ecografia i elastografia en població asimptomàtica i simptomàtica: Revisió sistemàtica i metaanàlisi.
Moviment longitudinal i rigidesa dels nervis de l'extremitat inferior mesurats amb ecografia i elastografia en població asimptomàtica i simptomàtica: Revisió sistemàtica i metaanàlisi.
Paper de la radiologia a l'avaluació d'esquelets de jaciments arqueològics.
Paper de la radiologia a l'avaluació d'esquelets de jaciments arqueològics.
Establiment de nivells de dosi de referència locals per a les exploracions de radiografia de tòrax i abdomen a la regió de l'Algarve, Portugal.
Establiment de nivells de dosi de referència locals per a les exploracions de radiografia de tòrax i abdomen a la regió de l'Algarve, Portugal.
Aspectes controvertits de les imatges a l'abús infantil: segona taula rodona del grup de treball sobre abús infantil de la Societat Europea de Radiologia Pediàtrica.
Aspectes controvertits de les imatges a l'abús infantil: segona taula rodona del grup de treball sobre abús infantil de la Societat Europea de Radiologia Pediàtrica.