Estimació de nombre de pacients amb alta dosi efectiva acumulada en 5 anys procedent d'estudis amb tomografia computada.

Estimació de nombre de pacients amb alta dosi efectiva acumulada en 5 anys procedent d'estudis amb tomografia computada.

20.08.2020

Article original: Rehani MM, Hauptmann M. Estimates of the number of patients with high cumulative doses through recurrent CT exams in 35 OECD countries. Physica Medica. 2020 Aug 1;76:173-6.

DOI: 10.1016/j.ejmp.2020.07.014

Societat: International Organization for Medical Physics @IOMP_Official, European Federation Of Organizations For Medical Physics @EFOMP_org y varias sociedades nacionales.

 

Paraules clau: CT imaging, High cumulative dose, Radiation dose, OECD countries, Cumulative effective dose, Effective dose, Patient radiation safety.

Abreviatures i acrònims utilitzats: Tomografia Computeritzada (TC), mil·lisieverts (mSv), Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).

 

Línia editorial de el nombre

La revista Physica Medica és una de les més importants en l'especialitat a nivell mundial. El nombre 76, encara en impremta, inclourà diversos articles sobre el càlcul de dosi usant diferents models, aplicacions de la intel·ligència artificial en diferents camps de la protecció radiològica i altres articles no relacionats amb les radiacions ionitzants.

 

Motius per a la selecció

La TC és un dels principals cavalls de batalla en el diagnòstic i seguiment de moltes malalties, però és coneguda la seva alta contribució a la dosi de radiació total d'origen mèdic que reben els pacients. Tots aquells articles que ajudin a generar consciència i prendre mesures correctives en cas de necessitat, són de gran interès per als TSIDMN.

 

Resum

La utilitat de la TC és indiscutible, com tampoc es pot discutir la preocupació que genera l'aportació que aquesta modalitat suposa a la dosimetria dels pacients. Un estudi recent va informar que la TC de baixa dosi no genera dany en l'ADN, mentre que la TC de dosi estàndard presenta trencament de cadenes d'ADN.

L'optimització de la dosi de TC és un objectiu que s'ha de perseguir de forma constant. Encara hi ha un ampli marge de millora. Durant les últimes dècades s'ha realitzat un gran esforç en aquest sentit sent encara insuficient. Rehani et a l'(2020) van demostrar que els pacients que se sotmeten de forma recurrent a la realització d'una TC en un termini d'entre 1 i 5 anys no són pocs. Els autors van establir un criteri de dosi efectiva acumulada superior o igual a 100 mSv com a indicador de dosi alta. Cal emfatitzar que aquesta xifra no és un límit a partir de el qual apareguin efectes deterministes, tot i això s'ha demostrat que a aquests nivells alguns òrgans reben entre desenes i fins i tot més de 100 mGy, la qual cosa suposa un risc augmentat d'induir alguns tipus de càncer. Una revisió recent demostra que també pot haver-hi un risc excessiu encara a dosis més baixes.

Calcular el nombre de pacients que reben dosis superiors a el criteri establert pels autors suposa una prioritat. Aquest article aporta aquesta informació per als països integrants de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). No existeixen dades fiables dels països que no componen aquesta organització de manera que la realització de l'estimació no és possible.

Càlcul de l'nombre de pacients que es realitzen una TC a cada país: per obtenir aquest nombre primer es va estimar el nombre d'exploracions de TC a cada país. Per a això es va multiplicar el nombre d'habitants de cada país pel nombre d'exploracions per TC cada 1000 habitants, dada aquest últim aportat per la mateixa OCDE. El nombre d'exploracions no equival a el nombre de pacients ja que molts es realitzen més d'una exploració a l'any. Com aquestes dades no estan disponibles a nivell global, es va utilitzar el càlcul usat per Rehani et a l'(2020), els qui d'una mostra de gairebé 5 milions d'exploracions realitzades als EUA i un país europeu, van obtenir una mitjana de 1,92 exploracions per pacient. Finalment, per saber el nombre de pacients que es realitzen una TC per any a cada país es va dividir el nombre d'exploracions entre 1,92.

Càlcul de nombre de pacients que reben una dosi efectiva acumulada igual o superior a 100 mSv en 5 anys: en l'estudi precedent de Rehani et a l'(2020) el 1,33% d'una mostra de 2.504.585 pacients va rebre una dosi efectiva acumulada superior a 100 mSv en 5 anys. Utilitzant les dades disponibles dels països de l'OCDE es va calcular la quantitat de pacients que excedeixen aquest nivell per a cada país. Alguns països van ser exclosos per no aportar les dades o per haver-se integrat a l'OCDE recentment.

Els resultats d'aquest càlcul mostren que, d'una població conjunta dels 35 països composta de 1.200.000.000 de persones, el 0,21% va rebre una dosi efectiva acumulativa superior o igual a 100 mSv. Això suposa unes 2.500.000 persones. El país amb menor nombre de pacients que excedeixen el límit va ser Finlàndia (0,51 / 1000 habitants). Per la seva banda EUA és el que presenta un nombre superior (2,94 / 1000 habitants, 6 vegades més que Finlàndia). Espanya, per la seva banda, es posiciona a la part baixa de la taula amb una incidència de 1,32 / 1000 habitants.

Si aquestes estimacions són certes els números han de alarmar ja que hi ha prou evidència que demostra que una exposició superior o igual als 100 mSv (dosi efectiva acumulada) en 5 anys augmenta considerablement el risc de patir càncer, arribant fins i tot a suggerir un vincle causal.

No existeix correlació entre el nombre d'habitants d'un país i el nombre de pacients que superen la dosi límit de 100 mSv. A la Unió Europea la freqüència d'ús de la TC per cada 1000 habitants varia de 44 a Finlàndia a 210 a Luxemburg i Islàndia. França i el Regne Unit tenen una població similar però França té el doble de pacients que excedeixen els 100 mSv / 5 anys. Els pitjors resultats són per Bèlgica, França, Islàndia, Portugal i els EUA, entre d'altres.

Aquest estudi té diverses limitacions. S'ha utilitzat una xifra genèrica per calcular el nombre de pacients explorats a cada país. És molt probable que aquesta xifra no sigui igual en tots els estats. A més no es considera la indicació clínica ni l'edat dels pacients explorats. No obstant això hauria de servir per augmentar els esforços en realitzar un seguiment epidemiològic més exhaustiu d'aquesta preocupant realitat. En l'estudi de Rehani et a l'(2020), el 10% dels pacients amb més de 100 mSv / 5 anys no presentaven patologia oncològica maligna i el 20% eren menors de 50 anys.

Aquest és el primer treball que aporta aquestes dades estimatives. Tant els fabricants com els metges prescriptors i molt especialment els físics metges han de tenir en compte aquesta realitat. Cal implementar les noves tecnologies d'intel·ligència artificial per recopilar tota la informació necessària per a realitzar estudis epidemiològics complets. Amb aquesta accions hauria de ser possible millorar la justificació de les exploracions radiològiques amb TC i minimitzar la dosi per a un major benefici clínic.

 

Valoració Personal

Em va semblar un d'aquells articles que val la pena llegir. Bé argumentat, concís, honest i realista amb les seves limitacions però defensant un raonament ben fonamentat. L'explicació metodològica i la discussió dels resultats és molt enriquidora.

Les auto-citacions generen una mica d'escepticisme, aquest article està ple, però sembla que el tema en qüestió no té molts més dades recents a part dels estudis de Rehani et al. Per afegir una limitació més, que no esmenten els autors, la dosi efectiva en TC depèn també de l'estat de la tecnologia utilitzada. Tot i que els països de l'OCDE tenen uns criteris macroeconòmics comparables, la realitat de països com Turquia i Finlàndia, per posar un exemple, no semblen ser totalment equiparables. Les organitzacions sanitàries d'aquests països no disposen dels mateixos recursos i la tecnologia no sempre és homogènia Podria aquesta diferència tecnològica suposar un factor substancial en la dosi efectiva acumulada? Aquí deixo la meva pregunta...

 

Rodrigo García Gorga
Hospital Universitari Parc Taulí. Sabadell. TSIDMN
rgarciag@tauli.cat @GorgaRodrigo

Noticias Relacionadas

Estudi d'intervencions per promoure l'alfabetització de la salut en la realització de proves d'imatge diagnòstiques en pacients pediàtrics.
Estudi d'intervencions per promoure l'alfabetització de la salut en la realització de proves d'imatge diagnòstiques en pacients pediàtrics.
Comunicació amb el pacient en radiologia: Posada al dia.
Comunicació amb el pacient en radiologia: Posada al dia.
Imatge de seqüència SPACE 3-D T1 isotròpica dedicada per a radiocirurgia la planificació millora la detecció de metàstasis cerebrals i redueix el risc de recaiguda intracranial.
Imatge de seqüència SPACE 3-D T1 isotròpica dedicada per a radiocirurgia la planificació millora la detecció de metàstasis cerebrals i redueix el risc de recaiguda intracranial.
Tècniques de quantificació musculoesquelètica per Ressonància Magnètica: Una actualització.
Tècniques de quantificació musculoesquelètica per Ressonància Magnètica: Una actualització.