Estimació del volum de greix subcutani abdominal en adults obesos a partir de dades de ressonància magnètica de tall únic: coeficients de regressió i concordança

Estimació del volum de greix subcutani abdominal en adults obesos a partir de dades de ressonància magnètica de tall únic: coeficients de regressió i concordança

20.09.2020

Artículo original:  Linder N, Michel S, Eggebrecht T, Schaudinn A, Blüher M, Dietrich A, et. Al Estimación del volumen de grasa subcutánea abdominal de adultos obesos a partir de datos de resonancia magnética de un solo corte: coeficientes de regresión y concordancia. EJL. 2020; 130: 109184.

DOI:  10.1016/j.ejrad.2020.109184

Sociedad:  N/A

Paraules clau:  Tejido adiposo, grasa subcutánea, grasa abdominal. Teixit adipós, Segmentación, Greix Subcutània, Greix Abdominal

Abreviaturas y acrònims utilitzats:  ASAT (teixit adipós abdominal subcutani), IVA (teixit adipós visceral), RM (ressonància magnètica), ASIS (espina ilíaca anterosuperior), FH (cap femoral), UM (melic), DIA (diafragma), FP (sòl pèlvic), COVID-19 (malaltia por coronavirus 2019).

 

Linia editorial de el nombre

La revista European Journal of Radiology publica informes originals d'investigacions clíniques i de diagnòstic per imatges, l'ús diagnòstic d'isòtops radioactius, tomografia computada, tomografia per emissió de positrons, ressonància magnètica, ultrasò, angiografia per sostracció digital i tècniques relacionades. El present número consta d'un total de 52 articles en el qual destaca, entre d'altres de rellevància, el paper que juga la tomografia computeritzada en la predicció de malaltia crítica en pacients amb pneumònia per COVID-19.

 

Motius per a la selecció

Habitualment els mètodes d'obtenció d'imatge se centren en la quantificació del greix visceral a causa de la rellevància que té per a analitzar la funció metabòlica. L'excés de greix subcutani representa un factor de risc independent per a una sèrie de malalties; la ressonància magnètica generalment és adequada per a aquest propòsit i de preferència ja que no utilitza radiació ionitzant. Em va semblar interessant donar-li visibilitat a aquesta temàtica, la qual potser no es tingui molt en compte.

 

Resum

L'obesitat és un problema de salut mundial amb una prevalença que va en augment ràpidament. El sobrepès i l'obesitat estan estretament associades amb una major morbiditat i mortalitat sovint causada per malalties cardiovasculars o metabòliques. L'objectiu d'aquest estudi va ser proporcionar una manera senzilla d'estimar el volum de ASAT en adults amb sobrepès i obesitat identificant possibles ubicacions de referències anatòmiques adequades per a ser estudiades amb RM d'un sol tall o piles de 5 corts.

Les elevades quantitats de ASAT i VAT i la seva distribució són factors de risc patogen per malalties cardio metabòliques. Poden ocórrer complicacions metabòliques quan ASAT emmagatzema greix en llocs ectòpics que poden conduir posteriorment a lipotoxicitat o resistència a la insulina. Hi ha un interès considerable en la identificació de factors pronòstics sòlids per l'estratificació de risc cardio metabòlic i el seguiment dels resultats clínics en pacients obesos. Poder calcular el volum de ASAT i VAT són actualment els paràmetres més prometedors en aquest sentit.

La ressonància magnètica permet una identificació no invasiva dels diferents compartiments de greix i és el mètode de preferència ja que no implica exposició a la radiació ionitzant.

Els pacients participants en aquest estudi es van examinar amb ressonància magnètica d'alt camp (1,5 tesles) i amb seqüències d'eco de gradient ponderada en T1 de doble ressò. Els talls axials van comprendre un total de 50 talls cobrint l'abdomen des del diafragma fins a terra pèlvic. Basant-se el localitzador sagital es van identificar els següents punts de referència: cinc espais intervertebrals (L1 / L2 a L5 / S1), espina ilíaca anterosuperior (ASIS), cap femoral (FH), diafragma (DIA), sòl pèlvic (FP) i el melic (UM). L'anàlisi dels límits interns i externs de ASAT es va realitzar amb un programari intern independent analitzant automàticament la distribució del senyal de la imatge de fase oposada. Els volums van ser avaluats per regressió lineal (coeficient de determinació R2) així com la desviació estàndard entre volums estimats i mesurats.

El mètode es va provar amb una cohort d'adults obesos i amb sobrepès. La millor concordança per a talls individuals es va observar en l'espai intervertebral L5 - S1 en dones i L5 -s1 o L4 L5 per a homes. Diversos estudis nomenats en aquest article afirmen que l'espai intervertebral L5 - S1 és adequat per a la quantificació de ASAT tant en homes com dones, el melic és considerat un punt de referència de segona categoria, segons alguns autors, per la seva posició variable amb respectes a estructures viscerals i fites esquelètics tot i que en aquest estudi les àrees de tall a la zona umbilical es van correlacionar bé amb el volum de ASAT per a tots dos sexes en contrast amb ASIS o FH.

El percentatge més petit de desviació estàndard (8,4% - 10,1%) i els valors més grans de R2 (0,86-0,92) per seqüència d'un sol tall va ser observat per L4 / L5, L5 / S1 i UM. Les estimacions per a talls de pila per a aquests punts de referència van ser una mica millors respectivament.

El volum de ASAT en pacients amb sobrepès o obesitat es pot calcular amb precisió amb ressonància magnètica de tall únic centrat en l'espai intervertebral L5 - S1 per a homes i dones. Els autors també destaquen que l'espai intervertebral L4 - L5 i el melic són punts de referència gairebé equivalents en particular per a homes. Els punts de referència com ASIS, FH així com els espais restants de el disc lumbar són considerats poc fiables.

Punts Febles:

Si bé l'article és concloent, els autors també posen de manifest algunes limitacions com poden ser la retrospectiva monocèntrica i el disseny monoètnic. També destaquen algunes altres limitacions com poden ser el nombre relativament menor de participants masculins, les àrees i volums no van ser validades contra una referència independent i estan limitades per la resolució mitjana en particular al llarg del de la dimensió axial (gruix de tall).

 

Valoració Personal

L'article és de fàcil lectura i ben sintetitzat, però, és recomanable tenir coneixements over the mètode d'investigació científic d'aquest tipus d'studis ja que al no tenir-los es dificulta una mica la comprensió dels resultats. Em sembla interessant dedicar recursos a la investigación dels trastorns que pot provocar l'obesitat i el sobrepès aprofitant que la ressonància magnètica no utilitza radiació ionitzant. Seria interesante poder dedicar más recursos per tenir resultats més concloents.

 

Nicolás Vega De Andrea
Hospital de Palamós. TSIDMN
nvega@ssibe.cat  @Nicoradioblogrx

Noticias Relacionadas

Recomanacions per a la coordinació dels serveis de Neurologia i Neurorradiologia en l'atenció a pacients amb esclerosi múltiple.
Recomanacions per a la coordinació dels serveis de Neurologia i Neurorradiologia en l'atenció a pacients amb esclerosi múltiple.
Evidència radiològica de dany testicular en casos de Coronavirus de la Síndrome Respiratòria Aguda Greu 2. Un potencial rol de la sonoelastografia.
Evidència radiològica de dany testicular en casos de Coronavirus de la Síndrome Respiratòria Aguda Greu 2. Un potencial rol de la sonoelastografia.
Implicació pronòstica de l'índex de rigidesa auricular esquerra en pacients amb insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció preservada.
Implicació pronòstica de l'índex de rigidesa auricular esquerra en pacients amb insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció preservada.
Millora de la sol·licitud de ressonàncies magnètiques de genoll en atenció primària mitjançant indicacions adequades: un projecte de millora de la qualitat.
Millora de la sol·licitud de ressonàncies magnètiques de genoll en atenció primària mitjançant indicacions adequades: un projecte de millora de la qualitat.