2019 - Curs teòric i Pràctic d'Ecografia. II Edició. COMPLET

Amb aquest curs l’alumne ha de realitzar ecografies musculesquelètiques, abdominals, renovesicals, tiroides, obstètriques, mamàries i cardiovasculars amb autonomia i criteri de bones pràctiques.  Ha de saber resoldre les diferents situacions diagnòstiques que es presentin, davant de diferents escenaris i tipologies de pacient. Reconèixer la normalitat de la patologia i les variants congènites més comuns. Conèixer tot el ventall de possibilitats que ofereixen els equipaments de darrera generació, les diferents sondes i el processament de les imatges per determinar les mesures i els plans anatòmics de cada òrgan-sistema.

Objectius: 

  • Explorar les diferents regions anatòmiques amb el reconeixement de l’anatomia ecogràfica
  • Utilitzar els equips d’ecografia amb l’ús adequat de les sondes per a cada cas i exploració
  • Conèixer la normalitat i la patologia ecogràfica dels òrgans sistema.
  • Processar les imatges en els diferents plans i realitzar les mesures corresponents en les àrees d’interès
  • Atenció adequada al pacient-client en els estudis d’ecografia
  • Actualitzar els protocols òrgan-sistema a la realitat assistencial.Conèixer les diferents visions de professionals que es dediquen a l’ecografia clínic
  • Conèixer els equipaments de darrera generació que incorporen sistemes innovadors que agilitzen els procediments i el processat.

AVÍS 
Amb posterioritat a 1 de setembre de 2019 no s'acceptarà cap canvi o anul·lació en les inscripcions o reserves efectuades. Qualsevol canvi o anul·lació feta amb anterioritat a aquesta data, tindrà unes despeses del 25% del preu d'inscripció. Totes les modificacions o cancel·lacions hauran de ser remeses a: actedi@actedi.cat

L'organització es reserva el dret a realitzar canvis, suspendre o posposar l'esdeveniment en el cas de no assolir el mínim necessari. 

En el cas de sol·licitud de factura aquesta serà emesa a nom de l'inscrit o pagador, si la factura sol·licitada ha d'anar a nom d'empresa, aquesta no podrà beneficiar-se del preu de soci, havent d'abonar la diferència.

Dirigit a:

Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Graduats en Radiodiagnòstic

Tècnics Especialistes en Radiologia

Lloc:

Fundación Universitaria del Bages (Barcelona)

Clínica Universitaria CU+ , Av. Universitària, 8-10 08242 Manresa

Afegir al calendari

Programa:

5 Octubre. Presentació i Principis bàsics ultrasons. Equipaments d’ecografia.
Introducció i test inicial. Online
Principis Físics Bàsics dels ultrasons. Online
Bases ecografia dels Teixits i principals artefactes en Ecografia. Online

9: 00 h -10:00 h Get ready d’aplicacions de l’ecògraf SAMSUNG. Pràctica Funcionament Bàsic de l'Equip d'Ecografia. Projectat directe. Marta Vidales
10.00 h 11:30 h Pràctiques amb models de teixits i plans ecogràfics. Alicia Castejón. Hospital Clínic
11:30 h -12:00 h Pausa
12:00 h - 14:00 h Pràctiques amb models de teixits i plans ecogràfics.
14:00 h - 15:00 h Dinar
15:00 h - 17:30 h Pràctiques de Doppler i Modes.
17:30 h - 17:45 h pausa
17:45 h - 18:45 h Debriefing i tancament

19 Octubre Ecografia cardiovascular.
Doppler en estudis d'Ecografia Cardíaca. Online
Doppler en estudis d'Ecografia Vascular. Online
09:00h - 10:00 h Taller d'Ecografia vascular. Projectat directe. José Cortes. Hospital Mar
10:00h - 11:30 h Pràctica cardiovascular per grups amb models
11:30 h - 12:00 h Pausa
12:00 h - 14:00 h Pràctica de sistema cardiovascular per grups amb models.
14:00 h - 15:00 h Dinar
15:00 h - 17:30h Pràctica cardiovascular amb models. Ana Cabanillas. Hospital Sant Pau
17:30 h - 17:45 h Pausa
17:45 h - 18:45h Debriefing i tancament

26 Octubre. Ecografia abdominal
Anatomia bàsica abdominal i Anatomia Ecogràfica. Online
Anatomia nefrourològica ecogràfica. Online
09:00 h - 10:00 h Ecografia bàsica abdominal i nefrourològica. Projectat directe. Dra. Eugenia de Lama. Hospital Bellvitge
10:00 h -11:30 h Pràctica per grups ecografia abdominal amb models.
11:30 h - 12:00 h Pausa
12:00h - 14:00 h Pràctica per grups ecografia nefrourològica amb models. Artur Roman. Hospital Taulí
14:00 h - 15:00 h Dinar
15:00 h - 17:30 h Pràctiques per grups d’ecografia d’abdomen
17:30 h - 17:45 h Pausa
17:45 h - 18:45 h Debriefing i tancament

9 novembre. Ecografia musculesquelètica d’extremitats
Anatomia Bàsica musculesquelètica i Anatomia Ecogràfica d’extremitat superior. Online
09:00 h - 10:00 h Taller Ecografia musculesquelètica musculesquelètica canell-mà. Projectat directe. Wenceslao. Hospital Taulí
10:00 h - 11:30 h Taller Ecografia de l'articulació de l’espatlla i colze. Projectat directe. José Bonilla. Hospital Clínic
11:30 h - 12:00 h Pausa
12:00 h - 14:00 h Pràctica per grups ecografia musclesquelètica amb models.
14:00 h - 15:00 h Dinar
15:00 h - 17:30 h Pràctiques per grups d’ecografia musclesquelètica amb models
17:30 h - 17:45 h Pausa
17:45 h - 18:45 h Debriefing i tancament

16 novembre Ecografia musculesquelètica extremitat inferior
Anatomia básica i ecográfica musclesquelètica d’extremitat inferior. Online
Ecografia vascular extremitat inferior. Online
09:00 h - 10:00 h Ecografia musclesquelètica de cadera-cuixa. Toni Macià. Althaia Projectat directe.
10:00 h - 11:00 h Ecografia musclesquelètica de genoll-turmell. Toni Macià. Althaia. Projectat directe.
11:00 h - 11:30 h Pausa
11:30 h – 14:00 Pràctiques per grups d’ecografia musclesquelètica, amb models.
14:00 h - 15:00 h Dinar
15:00 h - 17:30 h Ecografia vascular Extremitat inferior. Alicia Castejón. Hospital Clínic
17:30 h - 17:45 h Pausa
17:45 h - 18:45 h Debriefing i tancament

23 novembre Ecografia endocrina i vascular perifèrica
Anatomia Bàsica de la glàndula tiroides i Sectors Ganglionars. Online
Ecografia vascular perifèrica. Online
9:00 h - 10:00h Taller d'Ecografia de la Glàndula de la Tiroides. Projectat directe. Edgar Pablo Lecha. Hospital Clínic
10:00 h - 11:30 h Taller ecografia ganglionar i perifèrica. Projectat directe
11:30 h - 12:00 h Pausa
12:00 h - 14:00 h Pràctica per grups d’ecografia endocrina. 
14:00 h - 15:00 h Dinar
15:00 h - 17:30 h Pràctiques per grups d’ecografia vascular perifèrica
17:30 h - 17:45 h Pausa
17:45 h - 18:45 h Debriefing i tancament

30 novembre. Ecografia ginecològica
Anatomia ecogràfica mamària. Online
Ecografia obstètrica 4D i 5D. Online
9:00 h - 10:00 h Taller de mama amb model. Virtudes Gomez. Hospital Taulí
10:00 h - 11:00 h Pràctica per grups d’ecografia mamària masculina i/o femenina
11:00 h - 11:30 h Pausa
11:30 h - 13:00 h Pràctica per grups d’ecografia mamària masculina i/o femenina
13:00 h - 14:00 h Dinar
14:00 h - 15:30 h Pràctiques amb gestants d’ecografia obstètrica. Projectat Cristina Cobos. Maternitat Barcelona
15:30 h -16:00 h Pausa
16:00 h -17:00 h Pràctiques amb gestants d’ecografia obstètrica. Projectat Cristina Cobos. Maternitat Barcelona
17:00 h - 17:15 h pausa
17:45 h - 18:45 h Debriefing i tancament

14 desembre. Ecografia toracoabdominal d’emergències
Anatomia Bàsica i Doppler protocol ECOFAST. Online
Ecografia toràcica d’emergències. Online
9:00 h - 9:30 h Taller ECOFAST amb model. Projectat directe.
9:30 h - 10.30 h Taller Ecografia toràcica amb model. Projectat directe. Dr. Torino. Hospital Cerdanya
10:30 h-11:00 h pausa
11.00 h - 12.00 h Pràctiques d’ecografia troracoabdominal per grups.
12.00h - 13.30h Conclusions i test final curs i qualitat.

Inclou:

Accés al portal Moodle Cloud

60 hores de presencials amb model real