2023 - Curs de Tomografia Computaritzada Multitall. 11 ena Edició. - 25 Places. INSCRIPCIONS TANCADES.

Aquest Curs de TCMC presenta un enfocament integral de la Tomografia Computaritzada des dels fonaments tècnics fins a les aplicacions clíniques actuals.

Aquest curs porta deu edicions consecutives, formant a més de 250 professionals i en aquesta ocasió presentem la 11a edició.
El 51,7% dels alumnes recomanaria el curs i el 48,3% considera que hauria de ser obligatori per a poder treballar en TC.

 

METODOLOGIA

El curs té una estructura teoricopràctica, i es desenvolupa en classes virtuals de 5 hores, amb els seus respectius descansos, on l'alumne estarà assistint en directe i juntament amb els seus companys als ensenyaments que imparteix el professor. Tot això comptant amb un àudio i un vídeo de gran qualitat.

Realització en mode streaming a través de la plataforma ZOOM d'ACTEDI. (Acreditat com a curs presencial pel CCFCPS i pel CFC).

Es comptarà amb simulador de TC que donarà suport a les classes teoricopràctiques, permetent l'alumne reconèixer, aplicar i entendre la correcta planificació dels estudis i detectant els paràmetres que afecten a la qualitat de la imatge.

 

REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS PER PODER-SE INSCRIURE

- Connexió a internet de qualitat i estable.

- Càmera web.

- Micròfon i altaveus.

ACTEDI no es fa responsable de les averies, deficiències o mancances que l'alumne pugui tenir pel que fa als requisits sol·licitats.

 

Dirigit a:

Tècnics Especialistes en Imatge per a el Diagnòstic.

Lloc:

Plataforma ZOOM de l'ACTEDI

Programa:

Programa

Direcció 
Sr. Daniel Fontes Caramé.

Objectiu General
Capacitar al Tècnic per treballar de forma autònoma en un equip de TCMC.

Objectius Específics
Mostra tots els paràmetres modificables d'un equip de TCMC, per obtenir resultats optimitzats i d'alta qualitat. Conèixer els aspectes sobre la dosi de radiació i els mitjans de contrast. Reconèixer l'anatomia tomogràfica, així com les seves variants més comuns. Diferenciar la normalitat de la patologia. Conèixer i aplicar els protocols d'estudi de cadascuna de les àrees. Dominar les diferents eines de post-processat de la imatge. Comunicació i empatia amb el pacient.

Metodologia
Curs dividit en diferents mòduls. 80 hores en 15 dies de classes teòrico-interactives. Simulador de TC.
Els mòduls d'òrgan-sistema tenen en comú: Preparació del pacient. Elecció de protocol d'estudi. Planificació i optimització. Post-procés i presentació de l'estudi. Anatomia tomogràfica i variants més comuns. Patologia més freqüent. Exemples i casos clínics.

Formació impartida per professorat en actiu altament qualificat per la seva experiència en la matèria, en l'àmbit docent i en l'ús de les TICS, que dotarà l'alumne de coneixements i de la manera d'obtenir més informació, perquè l'alumne faci una recerca activa de continguts que complementin la formació.

Acreditacions 
Acreditat per al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) i per la Comissió de Formació Continuada del Sistema de Nacional de Salut (CFC), amb 12,9 crpèdits i un factor de qualitat de 1,79.

Sol·licitat Reconeixement d'interès científic
Societat Espanyola de Diagnòstic per Imatge de l'Abdomen (SEDIA).
Societat Espanyola de Graduats i Tècnics en Radiologia. (SEGRA).
Societat Espanyola d'Imatge Cardiotoràcica. (SEICAT).
Societat Espanyola de Radiologia Musculoesquelètica. (SERME).
Societat Espanyola de Protecció Radiològica. (SEPR).

Radiólegs de Catalunya. (RC).
Societat Espanyola de Neurorradiología. (SENR).
Societat Espanyola de Radiologia d'Urgencies. (SERAU).

 

Atorgat el Codi Ètic del sector de Tecnologia Sanitària (FENIN).


AVÍS
Amb posterioritat a 1 de setembre de 2022 no s'acceptarà cap canvi o anul·lació en les inscripcions o reserves efectuades. Qualsevol canvi o anul·lació feta amb anterioritat a aquesta data, tindrà unes despeses del 25% del preu d'inscripció. Totes les modificacions o cancel·lacions hauran de ser remeses a: cursotcmc.barcelona@gmail.com.
L'organització es reserva el dret a realitzar canvis, suspendre o posposar l'esdeveniment en el cas de no assolir el mínim necessari.

Per a l'obtenció de l'certificat d'assistència a el curs és obligatori complir el 80% d'assistència, la qual serà gravada i controlada visualment i per mitjà de perguntes aleatòries durant cada classe, les quals serviran per confirmar la presència de l'alumne. Així mateix, l'alumne haurà d'emplenar els diferents controls que es faran en finalitzar cadascun dels mòduls.

En el cas de sol·licitud de factura aquesta serà emesa a nom de l'inscrit o pagador, si la factura sol·licitada ha d'anar a nom d'empresa, aquesta no podrà beneficiar-se del preu de soci, havent d'abonar la diferència.

Inclou:

Assistència a les classes teòriques i d'apunts en format electrònic.