Els TSIDiMN reconeixen l'alta preocupació per contagiar a la seva família i companys de SARS-CoV-2.

Els TSIDiMN reconeixen l'alta preocupació per contagiar a la seva família i companys de SARS-CoV-2.

Radiography, https://doi.org/10.1016/j.radi.2020.10.001

Professionals de l'ACTEDI i SEGRA determinen l'estat d'afectació dels professionals del nostre país en la pandèmia durant el 2020

Enllaç abstract

En breu es complirà un any de l'esclat de la crisi i el col·lectiu dels Tècnics d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (TSIDiMN) del nostre país, segueixen en primera línia en els departaments clau per a la detecció i seguiment de la malaltia per mètodes d'imatge. La situació dels diferents professionals sanitaris i la seva afectació en els moments clau de la pandèmia de la COVID19 al nostre país, és objecte d'interès i estudi fins a l'actualitat.

Les Societats de TSIDiMN ACTEDI i SEGRA, sensibles a l'afectació del col·lectiu, van unir esforços des de l'inici de la pandèmia amb la finalitat de conèixer la percepció del risc dels professionals atenent la seva situació laboral, familiar i personal. L'objectiu de la sinergia és oferir eines útils per a afrontar la sobrecàrrega assistencial i emocional, a través de webinars, píndoles curtes d'alt impacte i estudis de recerca com el que presentem.

Les dades de 593 enquestes obtingudes amb el sistema snowball objectiven la preocupació del col·lectiu per contreure la malaltia i infectar a familiars i afins, situació que concorda amb el descrit en estudis prèviament publicats en professionals sanitaris de diferents països. Les dades indiquen l'existència d'una preocupació real per la possibilitat de contagiar depenent de les càrregues familiars i la situació personal de cada professional, amb la finalitat de determinar quins factors influeixen a l'hora d'enfrontar-se al risc viral. Planificar millor els recursos i implementar programes de suport emocional als professionals, són per als investigadors, imprescindibles en una situació de tensió del sistema sanitari.

Aquest estudi va ser aprovat pel Comitè d'Ètica de Recerca de la Universitat Alfonso X el Sabio, fruit de l'acord de col·laboració amb totes dues entitats.

 

Noticias Relacionadas

CIMER23
CIMER23
Investigadors de Plataforma por el Grado en Imagen médica y Radioterapia radiografien la percepció del col·lectiu de la seva formació de base
Investigadors de Plataforma por el Grado en Imagen médica y Radioterapia radiografien la percepció del col·lectiu de la seva formació de base
Llibre Blanc del Futur de la Professió de Radiographer a 10 anys
Llibre Blanc del Futur de la Professió de Radiographer a 10 anys
ACTEDI aconsegueix la resolució per al Grau
ACTEDI aconsegueix la resolució per al Grau