Els TSIDiMN reconeixen l'alta preocupació per contagiar a la seva família i companys de SARS-CoV-2.

Primera publicació a Radiography revista oficial de la Societat i Col·legi de Radiographers i la Federació Europea de Societats de Radiographers amb la col·laboració amb la Universitat Alfonso X el Sabio de Madrid.