Nova imatge de l'ACTEDI

Què vol transmetre o projectar la nova imatge de ACTEDI?
Ens hem basat sobre tres pilars i valors importants de la nostra entitat.

Nova secció a la Web: Actualitat

La nostra secció d'actualitat

Report del Curs Advanced Radiology

El passat 5 de desembre va finalitzar el darrer dels actes formatius de la nostra entitat el 2018 amb la percepció que la radiologia Convencional (la més habitual però també la gran oblidada) ha de ser un dels puntals formatius de la nostra especialitat.

ACTEDI obté el segell ètic FENIN

El 2 de juliol ACTEDI va obtenir el Codi Ètic del Sector de Tecnologia Sanitària que respon a la voluntat de millorar el compromís ètic del Sector de Tecnologia Sanitària i estableix un nou model de relacions entre la indústria, els professionals i institucions sanitàries i les associacions de pacients.